90 incidenten homo’s in azc’s

Er zijn vorig jaar ongeveer negentig incidenten geweest met homo’s in asielzoekerscentra. Dat schrijft staatssecretaris Teeven in een brief aan de Tweede Kamer. Er waren klachten over pesten, discriminatie en mishandeling.”Een volledig en in alle situaties voorkomen van incidenten kan niet gegarandeerd worden, niet in de maatschappij in het algemeen en ook niet in opvangcentra”, aldus Teeven (.pdf).Aparte afdelingen Hij schrijft ook dat het ministerie extra aandacht besteedt aan homo’s in de opvang. Op basis van de aanbevelingen van onderzoeksbureau Deloitte (.pdf) naar de situatie van kwetsbare groepen in de opvang, is vorig jaar in overleg met homobelangenorganisatie COC een plan van aanpak opgesteld.Volgens het COC zijn de belangrijkste aanbevelingen niet overgenomen. De organisatie pleit opnieuw voor aparte afdelingen waar homo’s en transseksuelen die dat willen bescherming kunnen krijgen. Het COC wil verder dat in elk asielzoekerscentrum een vertrouwenspersoon aanwezig is.

Link to original:

90 incidenten homo’s in azc’s