Ban naar Haags graf icoon Korea

Na zijn officiële programma ter ere van het 100-jarige bestaan van het Vredespaleis heeft VN-secretaris Ban Ki-moon gisteren een bezoek gebracht aan de Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen. Daar lag vroeger Tsjoen Ji begraven, een nationale held in Bans vaderland Zuid-Korea.Ji wilde in 1907 op een vredesconferentie in Den Haag pleiten voor de onafhankelijkheid van zijn land. Japan was Korea binnengevallen en had het land uitgeroepen tot protectoraat, een opstapje naar totale annexatie. De Koreaanse keizer stuurde daarom Ji samen met twee andere gedelegeerden in het geheim naar Nederland.In twee maanden reisde het gezelschap van Korea naar Den Haag. Daar werden ze echter geweigerd om deel te nemen aan de besprekingen; de wereldmachten wilden Japan, een regionale macht in opkomst, niet voor het hoofd stoten. Het affront leidde direct tot het aftreden van de Koreaanse keizer.Kort na de afwijzing werd Ji dood aangetroffen in zijn hotelkamer. De officiële lezing is dat hij vanwege het incident zelfmoord pleegde, maar er zijn ook geruchten dat hij door Japanse spionnen uit de weg is geruimd.Nationale heldJi werd begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Omdat hij gold als een nationale held in zijn vaderland, werd zijn stoffelijk overschot in 1965 overgebracht naar Seoul. Het Haagse graf werd als monument in stand gehouden.Ban legde gisteren samen met zijn vrouw bloemen op het lege graf. Ook tekende hij er een gastenboek.

View original article:

Ban naar Haags graf icoon Korea