Discussie over doden wilde dieren

Na jarenlange discussies over wildbeheer in Nederland, wil Natuurmonumenten weten wat zijn achterban ervan vindt. Moeten er overal hekken en wildroosters komen? Moet wild worden afgeschoten als er te veel van is? De natuurorganisatie begint deze week een grote ledenraadpleging.De 730.000 leden van Natuurmonumenten mogen zich uitspreken over de verschillende methoden van wildbeheer. Wilde dieren leiden telkens opnieuw tot felle discussies: of het nou gaat om de damherten in de Waterleidingduinen, de wolf die Nederland bereikte of wilde zwijnen die dorpen op de Veluwe binnendringen.Nederland te klein Wilde dieren veroorzaken schade aan tuinen en akkers en kunnen leiden tot verkeersongelukken. Nederland is te klein en te vol om wilde dieren gewoon vrij te laten rondlopen, zeggen voorstanders van wildbeheer.In Nederland leven meer dan 100.000 reeën, herten en wilde zwijnen. Die krijgen elk jaar jongen, tenminste één, maar wilde zwijnen kunnen wel twaalf jongen krijgen. Jagers proberen elk jaar 70 tot 80 procent van die nieuwe aanwas af te schieten.Langzamer rijden Tegenstanders van de jacht, zoals de Dierenbescherming, bepleiten dat het afschieten er alleen maar toe leidt dat dieren zich sneller gaan voortplanten. De mens moet zich aan de dieren aanpassen, in plaats van andersom, vindt de organisatie.De Dierenbescherming zegt dat langzamer rijden tot minder ongelukken leidt. De organisatie vindt ook dat mensen met schade aan gewassen recht hebben op een schadevergoeding.Botsende belangen Het aantal herten en wilde zwijnen in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Dat komt deels doordat natuurgebieden met elkaar zijn verbonden.Natuurmonumenten constateert dat dat goed is voor de dieren en dat er voor mensen meer te beleven is in de natuur. Tegelijkertijd ziet de organisatie dat mensen in een klein land moeten samenleven met wilde dieren en dat leidt volgens Natuurmonumenten tot botsende belangen.De leden krijgen vanaf woensdag een lijst met vragen over faunabeheer.

Read this article: 

Discussie over doden wilde dieren