Duizenden vluchten voor de Elbe

In het oosten van Duitsland zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor het water van de Elbe. De waterstand in de Elbe en de zijrivieren heeft ten noorden van Dresden de hoogste stand bereikt die ooit is gemeten. En het einde is nog niet in zicht. Het waterpeil stijgt 5 à 10 centimeter per uur en vanaf vanmiddag tot dinsdag wordt opnieuw zware regenval verwacht.Grote delen van Maagdenburg staan onder water. Het water loopt over de kademuren de stad in. Een wijk van 3000 mensen is geëvacueerd. De Elbe staat in Maagdenburg meer dan vijf meter hoger dan normaal en bijna een meter hoger dan tijdens de Jahrhundertflut van 2002.Meer naar het noorden in Wittenberge moeten 1500 mensen hun huis uit. Veel dorpen langs de Elbe en de Saale zijn verlaten. Gevreesd wordt ook dat dijken zo verzadigd raken dat ze het begeven.Ook Nedersaksen maakt zich op voor het hoge water van de Elbe. Daar wordt de hoogste waterstand pas woensdag en donderdag verwacht. Dijken en kades worden opgehoogd met zandzakken. In Saksen is het water in de Elbe alweer aan het dalen, maar zitten nog altijd duizenden mensen in de noodopvang

Jump to original¬†–¬†

Duizenden vluchten voor de Elbe