Examen Nederlands wekt ongeloof

Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer beklaagd over het examen Nederlands. Ze vinden dat het examen “geen zinvolle kennis” toetst. Wat wel getoetst wordt, is volgens de hoogleraren onverantwoord.Het examen draagt volgens de briefschrijvers op geen enkele wijze bij aan de kennis van taal of taalvaardigheid. Leerlingen die het examen wilden halen, moesten “een trucje doen” dat niets te maken heeft met schrijf- en leesvaardigheid, zeggen de hoogleraren. Het examen schoot volgens de hoogleraren op alle niveaus tekort: vwo, havo en vmbo. De hoogleraren roepen op tot een “ingrijpende herziening” van het examen op alle niveaus. Verbijstering Op sommige meerkeuzevragen zijn in de praktijk meerdere goede antwoorden mogelijk, luidt de kritiek. Verder worden in de antwoorden op open vragen spel- en schrijffouten niet meegerekend. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) meldde vorige week dat de meeste klachten waren binnengekomen over het vwo-examen Nederlands (20.000).

Taken from:  

Examen Nederlands wekt ongeloof