Getroffenen Leeuwarden bijgepraat

In Leeuwarden is een bijeenkomst gehouden voor de mensen die getroffen zijn door de grote brand in het centrum van de stad. Tientallen bewoners van de Poststraat zijn gisteren uit hun huizen gehaald en veel ondernemers aan De Kelders hebben schade geleden. De bewoners zijn bijgepraat over de stand van zaken door onder anderen de loco-burgemeester de brandweer en de politie. Ook waren er mensen aanwezig van de Stichting Salvage, die ondersteuning biedt aan slachtoffers van brand, en van Slachtofferhulp Nederland. Ingeademd “Het was best emotioneel af en toe”, zei loco-burgemeester Andries Ekhart na afloop van de bijeenkomst. Bij de brand kwam een man om het leven. Brandweermannen die hem probeerden te redden, moesten zich terugtrekken omdat hun eigen leven gevaar liep. Het slachtoffer is waarschijnlijk de 24-jarige bewoner van een appartement. Het slachtoffer kon in de loop van de middag worden geborgen. Drie mensen zijn behandeld nadat ze rook hadden ingeademd. Boven de winkels zijn appartementen waar ouderen en studenten wonen. “Voor mensen die geen huisvesting hebben, wordt opvang geregeld”, beloofde de loco-burgemeester, “liefst voor langere termijn”. Instortingsgevaar De brand ontstond in een winkelpand en sloeg snel over naar omliggende panden. Zeker vijftien winkels en woningen werden getroffen door het vuur. Daaronder is ook het huis waar Mata Hari in 1876 werd geboren.

From:  

Getroffenen Leeuwarden bijgepraat