Grote verandering vaarroutes zee

Rijkswaterstaat verandert alle scheepvaartroutes op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het is een complexe operatie die in een paar dagen geklaard moet worden. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om de grootste wijziging van de vaarwegen wereldwijd ooit.De verandering is nodig om het scheepvaartverkeer overzichtelijker te maken, de bereikbaarheid van havens te verbeteren en meer ruimte te creëren voor windmolenparken. Door de nieuwe routes worden nieuwe aaneengesloten gebieden gevormd om een nieuw park aan te leggen voor het opwekken van windenergie.BegeleidingDe nieuwe routes gaan in op 1 augustus om 02.00 uur, dus in de nacht van woensdag op donderdag. Voor die tijd worden alle boeien verlegd die de routes op de Noordzee aangeven.De scheepvaart is in de afgelopen maanden al geïnformeerd over de nieuwe situatie, maar worden de komende dagen ook nog begeleid door extra schepen van Rijkswaterstaat.SnelwegenDe vaarwegen op de Noordzee zijn een soort snelwegen, maar dan voor schepen. Er zijn gescheiden routes voor verkeer van noord naar zuid en andersom en naar de havens van Amsterdam en Rotterdam. Ook zijn er bijvoorbeeld ‘parkeerplaatsen’ voor schepen, zogeheten ankergebieden.

Visit site¬†–¬†

Grote verandering vaarroutes zee