Kabinet gaat lasten weer verhogen

Het kabinet houdt vast aan het uitgangspunt dat nieuwe bezuinigingen voor eenderde zullen bestaan uit lastenverzwaringen. Eerder deze week waarschuwde De Nederlandsche Bank nog voor het verzwaren van de lasten.Maar premier Rutte zei na de ministerraad dat al sinds het kabinet-Lubbers 1 eenderde van bezuinigingen wordt ingevuld door de lasten te verhogen en dat ook veel andere Europese landen dit uitgangspunt hanteren.OppositieDe oppositiepartijen zeiden eerder dat het kabinet eerlijk moet zijn over het begrip lastenverzwaring, omdat dat vaak om politieke redenen wordt misbruikt.Rutte gaat voorlopig uit van 6 miljard euro extra bezuinigingen voor volgend jaar. Dat is het bedrag dat eurocommissaris Rehn noemde. Maar de premier benadrukte dat er pas later definitief over wordt besloten.

Link: 

Kabinet gaat lasten weer verhogen