Kamer hoort meer over Syrië

De Tweede Kamer krijgt morgen om 10.00 uur meer informatie over het gebruikte gifgas in Syrië. De buitenlandwoordvoerders van de fracties worden achter gesloten deuren bijgepraat door de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD.Die analyseren alle informatie die door de Amerikanen is gepresenteerd. Een deel daarvan is geheim, dus de Kamerleden mogen niet praten over wat ze te horen krijgen.Eigen conclusiesMinister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil nog niet zeggen of hij de bewijzen tot dusver overtuigend vindt: “We willen zelf conclusies kunnen trekken, we hebben uit het verleden geleerd dat we niet zomaar voor waar kunnen aannemen wat andere landen zeggen.”Timmermans doelt hiermee op de informatie die de Verenigde Staten in 2003 gaven over massavernietigingswapens in Irak. De gepresenteerde bewijzen bleken achteraf onwaar te zijn.Volgens Timmermans moet er nog steeds een uiterste poging worden gedaan om het in de Veiligheidsraad eens te worden over eventuele acties tegen Syrie.

Excerpt from – 

Kamer hoort meer over Syrië