Komt geld Filipijnen goed terecht?

Vandaag voeren de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) actie om geld op te halen via giro 555. De laatste dagen is er veel kritiek; mensen vragen zich af of het geld wel goed wordt besteed. Economieredacteur Bert van Slooten onderzocht wat er is gebeurd met het opgehaalde geld van de vorige grote giro 555-actie voor Haïti. Hij zet zijn bevindingen op een rij. Van het geld dat via giro 555 wordt opgehaald, gaat een groot deel op aan transportkosten. Van elke euro is er gemiddeld 35 cent nodig om de hulpgoederen in het rampgebied te krijgen. Hulporganisaties proberen wel afspraken te maken met vliegmaatschappijen om de kosten voor met name kerosine enigszins te drukken, maar dat lukt lang niet altijd. Vervoer over water is natuurlijk goedkoper, maar heeft als nadeel dat de eerste containers pas over een maand in het rampgebied aankomen, terwijl er nu hulp nodig is. SalarisVolgens de SHO is het streven om niet meer dan 7 cent van elke opgehaalde euro (7 procent) uit te geven aan overhead, maar dat lukt niet altijd. Overhead in Nederland is beperkt, maar vooral de kosten voor personeel ter plekke vormen een grote kostenpost. Uit cijfers van de vorige grote ramp in Haïti blijkt dat personeel in rampgebieden duur is, met name omdat er veel hulporganisaties opereren. Voor hulpverleners gelden dan ook de wetten van de markt; ze kiezen voor de organisatie die het hoogste salaris kan betalen. Artsen zonder Grenzen (dat niet meedoet aan giro 555) besteedde in Haïti 62 procent van al het geld aan logistiek en salaris.Rampen hebben ook invloed op de voedselprijzen. De hulporganisaties houden wel noodvoorraden aan, maar die zijn beperkt. Rampen hebben zo hun gemiddelden en dus zijn er voor ongeveer 5000 families dekens, tenten, voedselpakketten en medicijnen beschikbaar in de magazijnen. Maar als die voorraden op zijn, en dat gaat snel, moet er op de markt worden gekocht. En ook bij rampen stijgen de prijzen.CorruptieWat het moeilijk maakt, is dat door een ramp vaak een deel van het bestuur in het getroffen land verdwijnt, waardoor het voor hulporganisaties lastiger wordt om te werken…

View original article¬†–¬†

Komt geld Filipijnen goed terecht?