Lagere ozb bij Zeeuwse windmolen

De komst van windmolens op Sint Philipsland heeft geleid tot een lagere aanslag onroerendezaakbelasting (ozb) voor omwonenden. Van enkele tientallen woningen is vorig jaar de WOZ-waarde met gemiddeld 40.000 euro verlaagd, en daarmee de ozb-aanslag.Een actiegroep die de komst van windturbines kritisch volgt, spreekt van een eerste succes. ”De gemeente erkent hiermee dat er sprake is van waardedaling door de molens”, zegt een woordvoerder tegen Binnenlands Bestuur.WaardedalingEen jaar geleden gingen vijf windmolens in bedrijf op het Zeeuwse schiereiland. Woningen binnen een straal van een kilometer vallen onder de waardedaling.Na de formele erkenning van de waardedaling, werken de bewoners aan een schadeclaim. Ze zeggen dat hun woning 50 procent in waarde is gedaald, mede doordat er nog eens veertig molens zijn gepland. Daarnaast hanteren zij een ruimere cirkel van 1500 meter.Alleszins redelijkDe bewoners willen dat compensatie standaard wordt meegenomen bij molenexploitatie. Wethouder Peter Hoek (SGP) van de gemeente Tholen staat daar niet negatief tegenover. ”Dit is een majeur project voor het rijk. Het stelt dat windenergie van belang is voor ons allemaal.” Volgens hem is het dan ”alleszins redelijk” om mensen te compenseren die ongevraagd in de buurt van molens komen te wonen.

Read more:  

Lagere ozb bij Zeeuwse windmolen