Migratie-alarm verbaast Wientjes

Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernhard Wientjes is verbaasd over het alarm van minister Asscher rond arbeidsmigratie binnen de EU. “Hij is betrokken geweest bij het sluiten van een sociaal akkoord waar heel intensief over dit probleem gesproken is, ook over schijnconstructies bijvoorbeeld. In het sociaal akkoord is het allemaal exact geregeld”, zei hij in TROS Kamerbreed.Volgens minister Asscher van Sociale Zaken heeft de migratie van Oost- naar West-Europa een ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in het westen. Die zien dat nieuwkomers voor veel minder salaris hun banen overnemen.Ingezonden briefIn een ingezonden brief in de Volkskrant en de Britse krant The Independent pleit hij voor nieuwe regels voor vrij verkeer binnen de Europese Unie. Daarnaast zegt hij dat er onvoldoende urgentie aan wordt gegeven binnen de EU.Wientjes vindt het goed dat Asscher zijn collega’s in het buitenland “een lesje wil leren”, maar hij moet het eerst in Nederland goed regelen. “Laat het sociaal akkoord zo snel mogelijk door de Kamer heen gaan, dan zijn de problemen die Asscher beschrijft geregeld.”Asscher kondigt ‘Code Oranje’ af voor de arbeidsmarkt. “De verdringing vergiftigt de sfeer en wakkert vreemdelingenhaat aan”, aldus de minister.

Original article: 

Migratie-alarm verbaast Wientjes