Nederland uit economische top 5

Nederland is verdwenen uit de top 5 van meest concurrerende economieën. In de lijst van 148 landen van het World Economic Forum, is ons land gezakt van 5 naar 8. “Het kabinetsbeleid is niet succesvol”, is de conclusie van de samenstellers.Premier Rutte wees maandag in zijn H.J. Schoo-lezing nog trots op de positie van Nederland in de top 5 van meest concurrerende landen ter wereld, “nog voor de Verenigde Staten en Duitsland”. Die twee landen zijn Nederland echter inmiddels gepasseerd.Oorzaken van de terugval van Nederland zijn het financieringstekort, de slecht functionerende financiële markten, de oplopende zorgen over de stabiliteit van de Nederlandse banken, een slecht functionerende arbeidsmarkt en het uitstellen van investeringen in innovatie.InnovatiebeleidHet nijpende gebrek aan technici en ingenieurs, de gebrekkige samenwerking van bedrijven en universiteiten en het gebrek aan regie door de overheid, heeft Nederland een slechte dienst bewezen. “Het topsectorenbeleid van het kabinet is te stroperig en leidt tot een weinig daadkrachtig innovatiebeleid”.Zwitserland, Singapore en Finland blijven in de top 3 door blijvende investeringen in innovatie en onderwijs.Ook het Duitse innovatiebeleid werpt zijn vruchten af. Duitsland heeft zich dit jaar aangesloten bij de koplopers (vierde plek) door aanzienlijke investeringen in research en ontwikkeling, nieuwe technologieën en uitstekende training en opleiding van nieuwe technici en ingenieurs.Zuid-EuropaDe VS zijn na jarenlange dalingen weer teruggekeerd in de top 5.Zuid-Europese economieën als Frankrijk (op 23), Italië (47) en Portugal (51) zijn verder gezakt in de mondiale concurrentie-index. Spanje (35) en Griekenland (91) laten echter een kleine verbetering zien. Het EU-beleid lijkt hier zijn vruchten af te werpen.

See the original article here:

Nederland uit economische top 5