Nieuwe besprekingen begroting

De coalitie gaat de komende tijd met de oppositie onderhandelen over veranderingen in de plannen van het kabinet. Maar de oppositiepartijen zijn niet erg gerust op de goede afloop. Dat werd duidelijk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Premier Rutte zei dat minister Dijsselbloem de uitnodigingen voor de gesprekken zal versturen. Alle partijen in de Kamer worden volgende week uitgenodigd. Volgens Rutte moeten de gesprekken leiden tot een “breder draagvlak voor de begroting van 2014”. In verband met die overleggen worden de zogenoemde Financiële Beschouwingen in de Kamer niet al volgende week gehouden, maar een week later. Tempo VVD-fractievoorzitter Zijlstra benadrukte dat bij de gesprekken tempo moet worden gemaakt. Hij zei dat de bal nu bij de politiek ligt. “Niemand kan aan Nederland uitleggen, dat de politiek er niet uitkomt, terwijl we er wel de schouders onder willen zetten.”PvdA-leider Samsom zei tijdens het debat dat bij de gesprekken met de oppositie voor hem belangrijk is dat de inkomensverdeling op orde is. Samsom voegde eraan toe dat ook voor hem aanpassing van het sociaal akkoord mogelijk is, “maar het mag niet worden opgeblazen”. Ook een snellere hervorming van de WW en het ontslagrecht zijn voor hem bespreekbaar. Maar net als premier Rutte benadrukte hij dat er weinig kans is dat vakbonden en werkgevers daarmee instemmen. Teleurstelling De oppositie toonde zich zeer teleurgesteld over de gang van zaken. CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SGP vinden de beloftes van het kabinet niet concreet genoeg. Ze blijven bereid met het kabinet te praten over aanpassingen, maar volgens hen blijft er veel onduidelijkheid over wat er nou precies nog kan veranderen. CDA-leider Buma typeerde Rutte in het debat als een jongleur. D66-voorman Pechtold noemde hem een relatietherapeut…

Source: 

Nieuwe besprekingen begroting