Nieuwe brieven in boek Anne Frank

In Amsterdam is het verzameld werk van Anne Frank gepresenteerd. In het boek zijn voor het eerst de verschillende versies van haar dagboek, verhalen, brieven en foto’s bijeengebracht.In het boek staan brieven die nooit eerder werden gepubliceerd. Ook Anne’s ‘Egyptedagboek’ is erin opgenomen. Anne knipte plaatjes uit een tijdschrift en plakte die in een schrift.Rechten Minister Bussemaker nam het eerste exemplaar in ontvangst. Zij noemde het dagboek “het belangrijkste oorlogsdocument ter wereld. Anne Frank is erin geslaagd de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden”.Voor de uitgave werkte de Nederlandse uitgever Prometheus samen met het Anne Frank Fonds in Bazel. Het fonds heeft de rechten van het werk van Anne Frank.

Visit link:  

Nieuwe brieven in boek Anne Frank