Ondernemers minder negatief

Nederlandse ondernemers zijn iets minder negatief over de toestand van de economie. Dat valt op te maken uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland, die elk half jaar de mening van de ondernemers peilt.Eenzesde van de bedrijven verwacht dat het komende kwartaal de omzet stijgt, terwijl een kwart van de ondernemingen verwacht dat de omzet daalt. In het verleden waren nog meer bedrijven negatief over de omzetverwachting.Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de hoop dat dit positievere beeld Nederland uit de economische krimp helpt. De verwachting is dat de export het komende kwartaal groeit nu de recessie in de eurozone voorbij is. Over de binnenlandse markt zijn de ondernemers veel minder positief.

Visit site:

Ondernemers minder negatief