Optimisme na gesprek met Iran

Iran en de grote mogendheden hopen het binnen een jaar eens te worden over het Iraanse nucleaire programma. Op 15 en 16 oktober zal in Genève op hoog niveau worden onderhandeld. Dat is besloten tijdens overleg met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York.Zarif sprak met zijn collega’s uit de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Vooral de Europeanen toonden zich na afloop opgetogen over de veranderde Iraanse opstelling. De Britse minister Hague zei dat de bespreking “extreem goed” is verlopen. Bij Iran constateerde hij grote vooruitgang “in toon en geest”.Zeer contructief De Amerikaanse minister Kerry had na afloop een gesprek onder vier ogen met Zarif. Ook Kerry was positief over de Iraanse houding, maar hij zei ook dat er nog een hoop werk te doen is. Volgens hem kunnen niet in één gesprek alle vragen beantwoord worden.Zarif noemde de bespreking “zeer constructief”. Hij zei te hopen dat de onderhandelingen leiden tot de complete beëindiging van de sancties tegen Iran.Rohani Zarif benadrukte dat Iran snel resultaten wil zien. Woensdag zei de Iraanse president Rohani al dat de kwestie over een half jaar uit de wereld moet zijn.Kerry zei later in een interview dat de sancties pas worden opgeheven als Iran heeft bewezen dat het niet naar een eigen kernwapen streeft. De eerste stap moet volgens hem zijn dat het VN-inspecteurs toelaat tot zijn ondergrondse uraniumverrijkingsfabriek in Fordow. De gesprekken over het nucleaire programma sleepten zich al tien jaar voort zonder zicht op een akkoord, tot deze zomer Rohani tot president werd gekozen.

View this article: 

Optimisme na gesprek met Iran