“Overgang Jeugdzorg kan nog niet”

Veel gemeenten kunnen nog geen afspraken maken met aanbieders van jeugdzorg omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Vooral over het budget dat de regering beschikbaar stelt aan de zorgregio’s, zijn nog veel vragen.De stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in het eindrapport over de voorstellen voor de 41 jeugdzorgregio’s. Van een betrouwbare overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten kan nu nog geen sprake zijn, zegt de commissie onder voorzitterschap van de vroegere Rotterdamse wethouder Leonard Geluk.HulpaanbiedersNaast de onduidelijkheid over het budget ontbreken ook volledige en betrouwbare gegevens over aantallen jeugdigen en informatie over hulpaanbieders, staat in het rapport.Volgens de commissie kan eigenlijk geen enkel regionaal jeugdplan de toets der kritiek doorstaan als er gekeken wordt naar onder meer de voortzetting van de bestaande zorg.HaaglandenToch zijn er regio’s die desondanks afspraken met zorgaanbieders hebben gemaakt, zegt de commissie. Het zijn er elf, die meteen aan de slag kunnen als het kabinet duidelijkheid schept over het budget dat ze vanaf 2015 krijgen. Daartoe behoren onder meer Haaglanden, IJsselland, Noord-Veluwe en Utrecht-Stad.Grote zorgen heeft de gemeente over de regio’s Zeeland en Holland Rijnland, die het niet gelukt is om op tijd afspraken te maken. Zonder externe hulp krijgen ze dat de komende maanden ook niet voor elkaar, staat in het rapport.De commissie hoopt dat met extra inspanningen van gemeenten, verzekeraars en het Rijk de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2014 zal kunnen doorgaan.

Continue reading here:  

“Overgang Jeugdzorg kan nog niet”