Plasterk betreurt uitspraak

De ministers Hennis en Plasterk zijn op 22 november op de hoogte gesteld dat 1,8 miljoen metadata die zijn onderschept hoogstwaarschijnlijk zijn verzameld door de Nationale Sigint Organisatie (NSO).Dat staat in de brief die minister Plasterk zojuist aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.Beter niet…In de brief staat verder dat de uitlatingen die Plasterk deed in Nieuwsuur dat de 1,8 miljoen metadata niet zouden zijn verzameld door de Nederlandse diensten zijn gedaan op basis van een “mogelijke verklaring in dat stadium”. Plasterk wilde het beeld weerleggen dat de Nederlandse diensten dit hebben gedaan. “Terugkijkend hierop vindt de minister dat hij deze mogelijke verklaring achterwege had moeten laten”, aldus de brief.Vorige week schreven Plasterk en Hennis aan de Kamer dat Nederland 1,8 miljoen satelliet telefoongesprekken en gegevens over surfgedrag heeft verzameld. Het gaat om dataverkeer in gebieden waarin militaire missies zijn, zoals Afghanistan.Met de metadata kan onder meer gezien worden wie met wie belt. De gegevens zijn “rechtmatig gedeeld met de Verenigde Staten”, schrijven Plasterk en Hennis in de Kamerbrief. Het gebeurt vaker dat veiligheidsdiensten informatie uitwisselen, maar de grote omvang van deze samenwerking is opvallend.Plasterk zei eerder dat het juist de Amerikaanse inlichtingendienst NSA was, die de gegevens had onderschept. Het gaat vooral om inlichtingen die zijn verzameld in het kader van terrorismebestrijding en Nederlandse militaire operaties in het buitenland.VertrouwenMorgen debatteert de Kamer over de onderschepte gegevens. Vice-premier Asscher liet vrijdag weten alle vertrouwen in een goede afloop te hebben. Hij denkt dat de ministers Plasterk en Hennis de vragen uit de Kamer goed kunnen beantwoorden en dat ze in het debat goed kunnen uitleggen hoe ze er tegenover staan.

See the original article here¬†–¬†

Plasterk betreurt uitspraak