Plasterk: NSA verkreeg metadata

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat de NSA in Nederland de gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken heeft onderschept. De minister schrijft dat er geen sprake is van afluisteren, maar dat er metadata zijn verzameld. Daarmee zouden de Amerikanen weten wie met wie op welk moment heeft gebeld, maar weten ze niets over de inhoud van de gesprekken.Plasterk baseert zich op informatie uit een brief van de NSA waarover hij gisteren al sprak in Nieuwsuur. Plasterk citeert de NSA, die verklaart dat de gegevens op twee manieren zijn verzameld. Namelijk door henzelf en via de inlichtingendiensten van bondgenoten. Europese burgersDe NSA stelt nadrukkelijk dat er geen informatie is verzameld over Europese burgers. Het zou gaan om informatie “ten behoeve van de verdediging van onze landen en als steun voor militaire operaties”. Dat roept de vraag op van welke telefoongesprekken de gegevens dan wel afkomstig zijn en waarom het er zo veel zijn. Dat wordt niet duidelijk in de brief van Plasterk.De minister schrijft dat hij na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden contact heeft gehad met de Amerikaanse dienst om tot een oplossing te komen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de NSA. Anti-spionageakkoordPlasterk is positief over het initiatief van Frankrijk en Duitsland om tot een anti-spionageakkoord met de Verenigde Staten te komen en heeft contact hierover met de betrokken landen.De Tweede Kamer vroeg de minister om duidelijkheid over wie er wordt afgeluisterd. Het kabinet is daarover in gesprek met de Verenigde Staten, zo schrijft Plasterk, en zal de Kamer, indien nodig vertrouwelijk, daarover informeren

Original source:  

Plasterk: NSA verkreeg metadata