Schoolboeken maximaal 300 euro

Schoolboeken voor middelbare scholieren mogen jaarlijks maximaal 300 euro kosten. Nu zijn de schoolboeken nog gratis, maar vanaf augustus 2015 moeten ouders de boeken voor hun kinderen betalen.Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil de kosten voor ouders beheersbaar houden en heeft daarom een maximum van 300 euro vastgesteld, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.SportkledingOnder het maximum bedrag vallen niet de atlas, de rekenmachine, woordenboeken of sportkleding. Die moeten altijd door de ouders zelf betaald worden.Ouders met een laag inkomen kunnen via het kindgebonden budget compensatie krijgen. In het regeerakkoord was al afgesproken dat de gratis schoolboeken vanaf het schooljaar 2015-2016 zouden verdwijnen.De gratis schoolboeken zijn in september 2009 ingevoerd. Zo’n 950.000 leerlingen maken er gebruik van.

Follow this link: 

Schoolboeken maximaal 300 euro