Snowden: Obama houdt klopjacht

De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden beschuldigt president Obama ervan een klopjacht op hem te houden. “Dat kost me mijn familie, mijn bewegingsvrijheid en mijn recht op een vreedzaam bestaan zonder angst”, schrijft Snowden in een brief aan de regering van Ecuador, die persbureau Reuters heeft ingezien.Het is voor het eerst sinds hij aankwam op een luchthaven in Moskou dat Snowden van zich laat horen.In de brief staat ook dat hij zijn strijd voor rechtvaardigheid “in deze ongelijke wereld” niet zal opgeven en hij bedankt de regering van Ecuador dat die zijn nek voor hem uitsteekt, zodat hij ook in de toekomst onthullingen kan blijven doen. Ecuador heeft Snowdens asielaanvraag in behandeling genomen.Druk Snowden heeft daarnaast via klokkenluiderssite WikiLeaks een verklaring verstuurd. Daarin zegt hij dat Obama zijn vice-president heeft opgedragen om leiders van landen waaraan hij bescherming heeft gevraagd onder druk te zetten. Ze zouden zijn gevraagd om hem geen asiel te verlenen. “Donderdag verklaarde Obama voor het oog van de wereld nog dat hij geen diplomatiek getouwtrek zou dulden over mijn zaak.””Amerika was decennialang een van de sterkste voorvechters van het recht om asiel te vragen”, zegt Snowden, “en nu verwerpt datzelfde land dat recht”.De VS hebben ook zijn paspoort ongeldig verklaard, terwijl hij nergens voor is veroordeeld. “Daardoor ben ik een statenloos man geworden.” Volgens Snowden is de VS niet bang voor hem of andere klokkenluiders, maar voor een te goed geïnformeerd volk dat roept om de constitutionele regering die het was beloofd. “En terecht.”

Excerpt from:

Snowden: Obama houdt klopjacht