Tag Archives: asscher

Marokko blij over standpunt kabinet

Marokko heeft waardering voor de wijze waarop het kabinet afstand heeft genomen van de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen in Nederland. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat volgens het ANP gezegd in een gesprek met minister Timmermans.Ze hadden een ontmoeting in de marge van de nucleaire top in Den Haag. Beide bewindslieden zeiden dat Wilders’ uitlatingen de diplomatieke en economische banden niet negatief hebben beïnvloed. “De betrekkingen tussen Nederland en Marokko zijn uitstekend”, bevestigde Timmermans na afloop.Timmermans herhaalde tegenover zijn Marokkaanse ambtgenoot dat Marokkaanse Nederlanders net zo Nederlands zijn als ieder ander hier. Triest hoofdstukHet kabinet nam vrijdag unaniem afstand van de woorden van Wilders. De PVV-leider had woensdag zijn publiek gevraagd of ze meer of minder Marokkanen in Nederland willen. ,,Minder, minder, minder”, scandeerde de zaal. “Dan gaan we dat regelen”, zei Wilders daarop. Vicepremier Lodewijk Asscher zei vrijdag na de ministerraad dat hij met walging had gekeken naar de beelden. Hij sprak van “een triest hoofdstuk in onze politieke geschiedenis”.Wliders zei zaterdag op een persconferentie dat hij geen spijt heeft van zijn uitlatingen en dat hij geen excuses gaat aanbieden. De omstreden uitspraken leidden ertoe dat een aantal PVV-politici hun functie ter beschikking stelde. Ook vandaag hebben weer PVV-politici besloten om op te stappen.

Originally posted here: 

Marokko blij over standpunt kabinet

Werkgelegenheidsplan in transport

Minister Asscher trekt 15 miljoen euro voor een werkgelegenheidsplan voor transport en logistiek. De sector zelf legt eenzelfde bedrag bij.Het geld gaat onder meer naar omscholing van medewerkers, begeleiding van ontslagen werknemers naar nieuw werk, extra banen voor mensen uit andere sectoren en extra leerwerkplekken voor jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers en langdurig werklozen.TekortVolgens Asscher heeft transport en logistiek het nu nog moeilijk door de crisis, maar heeft de sector straks een tekort, doordat veel mensen met pensioen gaan. De minister denkt dat als de economie aantrekt er snel duizenden nieuwe chauffeurs nodig zijn.Over de afspraken in de transport- en logistieksector zegt de minister het te waarderen dat deze bedrijven kiezen voor chauffeurs in Nederland en geen chauffeurs uit Oost-Europa halen om goedkoper uit te zijn. “Ik wil voorkomen dat onze chauffeurs van de weg worden gereden door werknemers uit Oost-Europa.”Het is het zesde zogeheten sectorplan waarvoor Asscher het groene licht geeft.

Continued here:  

Werkgelegenheidsplan in transport

Plasterk betreurt uitspraak

De ministers Hennis en Plasterk zijn op 22 november op de hoogte gesteld dat 1,8 miljoen metadata die zijn onderschept hoogstwaarschijnlijk zijn verzameld door de Nationale Sigint Organisatie (NSO).Dat staat in de brief die minister Plasterk zojuist aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.Beter niet…In de brief staat verder dat de uitlatingen die Plasterk deed in Nieuwsuur dat de 1,8 miljoen metadata niet zouden zijn verzameld door de Nederlandse diensten zijn gedaan op basis van een “mogelijke verklaring in dat stadium”. Plasterk wilde het beeld weerleggen dat de Nederlandse diensten dit hebben gedaan. “Terugkijkend hierop vindt de minister dat hij deze mogelijke verklaring achterwege had moeten laten”, aldus de brief.Vorige week schreven Plasterk en Hennis aan de Kamer dat Nederland 1,8 miljoen satelliet telefoongesprekken en gegevens over surfgedrag heeft verzameld. Het gaat om dataverkeer in gebieden waarin militaire missies zijn, zoals Afghanistan.Met de metadata kan onder meer gezien worden wie met wie belt. De gegevens zijn “rechtmatig gedeeld met de Verenigde Staten”, schrijven Plasterk en Hennis in de Kamerbrief. Het gebeurt vaker dat veiligheidsdiensten informatie uitwisselen, maar de grote omvang van deze samenwerking is opvallend.Plasterk zei eerder dat het juist de Amerikaanse inlichtingendienst NSA was, die de gegevens had onderschept. Het gaat vooral om inlichtingen die zijn verzameld in het kader van terrorismebestrijding en Nederlandse militaire operaties in het buitenland.VertrouwenMorgen debatteert de Kamer over de onderschepte gegevens. Vice-premier Asscher liet vrijdag weten alle vertrouwen in een goede afloop te hebben. Hij denkt dat de ministers Plasterk en Hennis de vragen uit de Kamer goed kunnen beantwoorden en dat ze in het debat goed kunnen uitleggen hoe ze er tegenover staan.

See the original article here – 

Plasterk betreurt uitspraak

7500 banen voor arbeidsbeperkten

Werkgeversvereniging AWVN wil samen met 250 grote bedrijven de komende jaren 7500 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.In het sociaal akkoord was al afgesproken dat er in 2026 zo’n 100.000 banen bij bedrijven zullen zijn voor arbeidsbeperkten. AWVN wil daarvan 7500 banen eind 2015 gerealiseerd hebben.AnalysesDe werkgeversorganisatie werkt daarvoor samen met De Normaalste Zaak, een organisatie die zich inzet voor arbeidsbeperkten. Om nieuwe banen te creëren zullen de werkpatronen en functies binnen bedrijven geanalyseerd worden en vervolgens worden aangepast zodat arbeidsbeperkten er aan de slag kunnen.

Link to article:

7500 banen voor arbeidsbeperkten

D66: gesprek was verhelderend

Na ruim drie uur overleg heeft D66-leider Alexander Pechtold het Torentje verlaten. Hij noemde het een “verhelderend gesprek” met premier Rutte, vice-premier Asscher en minister van Financiën Dijsselbloem. Over de inhoud is nog niets bekend.Dijsselbloem kwam even later naar buiten, tegelijk met Asscher. Het was een goed gesprek, zei Dijsselbloem. “We hebben over een hele brede agenda gesproken. Morgen gaan we weer aan de slag.” De minister van Financiën zei ook dat er met heel veel partijen is gesproken, maar dat er met sommigen meer te bespreken is dan met anderen.Morgen verderMorgen praten ze verder met D66. Dan zijn meer financieel specialisten bij het gesprek aanwezig. Ook zijn er morgen opnieuw gesprekken met andere oppositiepartijen.Het gesprek in het Torentje begon woensdagavond rond 21.30 uur. Naast de ministers Dijsselbloem van Financiën en Asscher van Sociale Zaken was ook de financieel specialist van D66, Wouter Koolmees, aanwezig.HervormingenHet kabinet zoekt steun voor extra bezuinigingen met een omvang van 6 miljard euro. Die steun is nodig omdat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.Volgens bronnen gingen de gesprekken met D66 over de hervormingen op de arbeidsmarkt. D66 wil die sneller invoeren dan het kabinet door de geplande ingrepen in WW en ontslagrecht naar voren te halen.Woensdagmiddag kwamen de fractievoorzitters van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50Plus één voor één langs bij minister Dijsselbloem. Ze lieten na afloop weten teleurgesteld te zijn. Ze zeiden dat het kabinet nu snel met serieuze voorstellen moet komen om het Belastingplan voor volgend jaar aan te passen.

Read article here: 

D66: gesprek was verhelderend

Onderzoek verdringing banen

Minister Asscher laat in kaart brengen bij welke banen arbeidsmigranten uit Oost-Europa Nederlanders verdringen. Ook wil hij weten hoe omvangrijk die verdringing is.Asscher hoopt met het onderzoek Brussel ervan te overtuigen dat er maatregelen nodig zijn om problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te kunnen pakken.VergunningVanaf 1 januari hebben Roemenen en Bulgaren geen vergunning meer nodig om in Nederland te mogen werken. Dat is de consequentie van afspraken die de EU-lidstaten hebben gemaakt over de uitbreiding van de Europese Unie.Sinds 2007 hebben werknemers uit landen als Polen, Estland en Letland al geen vergunning meer nodig. Uit die landen hebben vooral mensen met een lage opleiding werk in Nederland gezocht.Er zijn sinds die tijd veel meer arbeidsmigranten uit deze landen naar Nederland gekomen dan voorspeld. Op dit moment zijn het er zo’n 300.000. Het exacte aantal is onbekend omdat lang niet iedereen zich in een gemeente inschrijft.AfsprakenMet supermarkten en land- en tuinbouwbedrijven heeft Asscher afspraken gemaakt om betere arbeidsomstandigheden te garanderen en onderbetaling te voorkomen. Hij hoopt schijnconstructies en malafide uitzendbureau tegen te werken om zo uitbuiting te ontmoedigen.De minister Asscher riep andere Europese landen opnieuw op te helpen bij het tegengaan van uitbuiting van werknemers en verdringing op de arbeidsmarkt.Vooral de Europese Commissie onderschat volgens Asscher de negatieve gevolgen van de arbeidsmigratie in Europa. Hij pleit voor Europese afspraken daarover.ControleAsscher wil meer mogelijkheden om uitzendbureaus te controleren, ook bij grensoverschrijdend uitzendwerk. Dat moet voorkomen dat de hoofdaannemers zich bij misstanden kan verschuilen achter allerlei tussenopdrachtgevers.

View post:  

Onderzoek verdringing banen

Alarm Asscher over EU-migratie

Minister Asscher wil Europees overleg over de nadelen van arbeidsmigratie. Volgens hem is er nu sprake van oneerlijke concurrentie van Oost-Europeanen, doordat uitzendbureaus zich niet aan de regels houden. De problematiek wordt volgens hem in Brussel niet serieus genoeg genomen.Om aandacht te vragen voor de kwestie had hij een ingezonden brief gestuurd naar de Volkskrant en the Independent. Internationale aanpak”We zijn in Nederland heel hard bezig om schijnconstructies, uitbuiting en ontduiking van het minimumloon aan te pakken.””Zo zijn de boetes voor bedrijven die onderbetalen verhoogd en worden meer inspecteurs ingezet. Maar er is ook een internationale aanpak nodig”, zei de minister in het NOS Radio 1-Journaal. Volgens hem kan Nederland nu bijvoorbeeld boetes voor malafide uitzendbureaus vaak niet innen. AfsprakenDoor de oneerlijke concurrentie van Oost-Europeanen komen Nederlandse cao-lonen en minimumlonen steeds verder onder druk te staan, vreest hij. Asscher heeft al afspraken gemaakt met Roemenië, Polen en Kroatië maar hij wil dat er ook op het niveau van de Europese Commissie over wordt gepraat.Te optimistischAan het vrij verkeer van werknemers zitten volgens hem voordelen, maar Brussel is volgens hem te optimistisch, er moet ook worden gekeken naar de nadelen ervan. Nu maakt Nederland afspraken met afzonderlijke landen maar er moet een Europese aanpak komen, vindt hij. Zo kun je voorkomen dat Europese werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld. “De Europese droom was natuurlijk nooit een race naar het minimumloon van Bulgarije maar eerlijke handel en meer welvaart voor alle inwoners”, aldus Asscher. Werkgevers verbaasdVoorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is verbaasd over het alarm van minister Asscher. Hij vindt het goed dat de minister zijn collega’s in het buitenland “een lesje wil leren”, maar Asscher moet het eerst in Nederland goed regelen, zegt Wientjes. “Laat het sociaal akkoord zo snel mogelijk door de Kamer heen gaan, dan zijn de problemen die Asscher beschrijft geregeld.”WildersVanaf 1 januari mogen ook Roemenen en Bulgaren in andere EU-landen aan de slag. PVV-leider Wilders zegt dat Asscher hen niet tot Nederland moet toelaten. “Anders huilt hij laffe krokodillentranen”, twittert Wilders.

Source article – 

Alarm Asscher over EU-migratie

Migratie-alarm verbaast Wientjes

Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernhard Wientjes is verbaasd over het alarm van minister Asscher rond arbeidsmigratie binnen de EU. “Hij is betrokken geweest bij het sluiten van een sociaal akkoord waar heel intensief over dit probleem gesproken is, ook over schijnconstructies bijvoorbeeld. In het sociaal akkoord is het allemaal exact geregeld”, zei hij in TROS Kamerbreed.Volgens minister Asscher van Sociale Zaken heeft de migratie van Oost- naar West-Europa een ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in het westen. Die zien dat nieuwkomers voor veel minder salaris hun banen overnemen.Ingezonden briefIn een ingezonden brief in de Volkskrant en de Britse krant The Independent pleit hij voor nieuwe regels voor vrij verkeer binnen de Europese Unie. Daarnaast zegt hij dat er onvoldoende urgentie aan wordt gegeven binnen de EU.Wientjes vindt het goed dat Asscher zijn collega’s in het buitenland “een lesje wil leren”, maar hij moet het eerst in Nederland goed regelen. “Laat het sociaal akkoord zo snel mogelijk door de Kamer heen gaan, dan zijn de problemen die Asscher beschrijft geregeld.”Asscher kondigt ‘Code Oranje’ af voor de arbeidsmarkt. “De verdringing vergiftigt de sfeer en wakkert vreemdelingenhaat aan”, aldus de minister.

Original article: 

Migratie-alarm verbaast Wientjes

Bezetters Sensire beëindigen actie

De actie van een kleine honderd bezetters van het hoofdkantoor van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire is rond middernacht beëindigd. Ze waren van plan in de hal van het kantoor in Varsseveld te blijven slapen.Ook wilden ze nog het gesprek aangaan met de directie, maar die bleek het pand inmiddels verlaten te hebben.AsscherAbvakbo FNV zegt dat dit weekend een gesprek staat gepland met minister Asscher van Sociale Zaken over een oplossing voor de problemen die spelen bij Sensire. De medewerkers zien het gesprek met de minister met vertrouwen tegemoet en hebben daarom de actie beëindigd. De volgende actie staat al wel gepland. Als er niks gebeurt gaan de medewerkers volgende week naar de verantwoordelijke wethouder.OntslagDe groep bezette in de middag het kantoor uit protest tegen het aangekondigde ontslag van alle thuishulpen van de organisatie.In mei besloot de raad van bestuur van Sensire om met ingang van 1 januari volgend jaar alle 800 vaste medewerkers en 300 tijdelijke thuishulpen te ontslaan. Reden is de onzekerheid over de vraag naar thuishulp in het nieuwe jaar. Gemeenten kunnen vanwege nieuwe dreigende bezuinigingen nog geen contracten afsluiten met zorgorganisaties.ActieAbvakabo FNV zegt dat Sensire met het massaontslag “al enorm vroeg voorsorteert op de plannen van het kabinet”. De bond wil dat het bedrijf de ontslagprocedure opschort in afwachting van gemeentelijke besluiten over de thuiszorg.Een woordvoerder van Sensire zegt dat het bedrijf begrip heeft voor de actie. Er is vanmiddag gesproken met de bezetters, al was dat moeilijk omdat ze erdoorheen joelden en zongen. Toezeggingen zijn niet gedaan. Het bedrijf heeft de boze medewerkers uitgelegd dat het besluit is genomen omwille van de continuïteit van Sensire, zegt de woordvoerder.

Continued: 

Bezetters Sensire beëindigen actie