Tag Archives: cda

Peilingwijzer: VVD kruipt naar PVV

In de Peilingwijzer van deze week lijkt de PVV de grootste partij te worden, maar 100 procent zeker is dat niet meer. De VVD lijkt de afgelopen weken een beetje op te krabbelen in dit gewogen gemiddelde van de Nederlandse peilingen. Waar de PVV uitkomt op 24 tot 28 Tweede Kamerzetels, scoort de VVD inmiddels 22 tot 26 zetels in de Peilingwijzer. Omdat alle peilingen foutmarges hebben, kan het dus zijn dat beide partijen inmiddels even populair zijn bij de kiezer.Maurice de Hond Volgens de maker van de Peilingwijzer, politicoloog Tom Louwerse, zijn er nog geen harde conclusies te trekken uit de nieuwste cijfers. “De vooruitgang van de VVD de afgelopen weken komt voor een belangrijk deel uit Peil.nl van Maurice de Hond. In de Politieke Barometer zie je die bijvoorbeeld niet terug. Het wordt interessant om te bekijken wat het beeld volgende week is, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.” Ook is het niet duidelijk hoe de ogenschijnlijke vooruitgang van de VVD te verklaren is. Het zou niet onlogisch zijn om daarbij onder meer te wijzen naar de gunstiger CPB-voorspellingen voor de economie. Maurice de Hond legde die koppeling zondag, maar Louwerse wijst erop dat De Hond geen specifiek onderzoek presenteert naar ‘overstapmotieven’ in zijn peiling.CDA en PvdA middenmoot Meteen achter de twee koplopers komen in de Peilingwijzer de SP (19-23 zetels) en D66 (18-22). CDA (16-20 en PvdA (15-19) vormen de middenmoot. De kleine partijen zijn de ChristenUnie en GroenLinks (beide 5-7), 50Plus (3-7) de SGP (3-5 ) en de Partij voor de Dieren (2-4). In deze grafiek ziet u de meest recente Peilingwijzer.De NOS publiceert iedere woensdag De Peilingwijzer van politicoloog Tom Louwerse

See original – 

Peilingwijzer: VVD kruipt naar PVV

Maatschappelijke stage vrijwillig

De maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht. De regeringspartijen VVD en PvdA spraken dat al af in het regeerakkoord. Nu is er ook in de Tweede Kamer een ruime meerderheid voor. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs benadrukte in de Tweede Kamer dat het verplichte karakter van de maatschappelijke stage vervalt. Maar scholen die dat willen, kunnen ermee doorgaan. Het afschaffen van de verplichte stages levert op termijn 75 miljoen euro op. 30 uur werkSinds 2011 moeten middelbare scholieren minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen tijdens hun stage. In de Tweede Kamer zijn het CDA, de ChristenUnie en de SP tegen het afschaffen van de verplichte stage. Ongeveer de helft van de scholen die nu een programma hebben voor maatschappelijke stages, zegt erover te denken door te gaan met de stages, op vrijwillige basis.

Continue reading – 

Maatschappelijke stage vrijwillig

“Betaling kosten Demmink stoppen”

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat minister Opstelten moet stoppen met het betalen van de advocaatkosten van ex-topambtenaar Demmink. Het Hof in Arnhem bepaalde vandaag in een klachtprocedure dat Demmink moet worden vervolgd voor verkrachting. Tot nu toe heeft het ministerie veel van de juridische kosten van Demmink betaald. Over seksueel misbruik door de vroegere secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie doen al tijden geruchten de ronde, maar bewijzen waren er niet. Eerder schreef Opstelten aan de Kamer dat de overheid gehouden is zijn werknemers te beschermen tegen onrechtmatige uitingen die verband houden met de uitoefening van hun functie.Privékwestie. Vandaag zei Opstelten dat hij er nog over nadenkt of het ministerie doorgaat met het betalen van de kosten. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, SP, PVV, CDA en SGP wil dat hij ermee ophoudt. Een deel vindt dat de kosten nooit hadden moeten worden vergoed, omdat het om een privékwestie zou gaan. Ook gaan er stemmen op de ex-topambtenaar eerdere vergoedingen te laten terugbetalen als hij door de rechter wordt veroordeeld.

Original link: 

“Betaling kosten Demmink stoppen”

Vakbonden: weinig rek in akkoord

De vakbeweging is bereid om nog eens over het sociaal akkoord te praten, maar ziet niet veel ruimte voor aanpassingen.FNV en CNV sluiten zich aan bij minister-president Rutte en PvdA-leider Samsom, die tijdens de Algemene Beschouwingen waarschuwden dat er weinig kans is dat de vakbeweging instemt met grote veranderingen.Vooral een snellere hervorming van de WW en het ontslagrecht, zoals D66 en het CDA willen, ligt moeilijk.SymboolpolitiekCNV-voorzitter Jaap Smit spreekt van symboolpolitiek van Pechtold en Buma. Hij wijst erop dat over deze punten al 20 jaar is gepraat, en dat er goede redenen zijn om de hervormingen pas in 2016 te laten ingaan. Smit snapt niet waarom D66 en CDA hier zo’n punt van maken.Ook de FNV laat weten dat het niet waarschijnlijk is dat de vakbeweging op deze punten gaat bewegen. Zeker in crisistijd is het verstandig nog even met de hervormingen te wachten. De grootste vakcentrale vindt dat in eerste instantie nu het kabinet een probleem heeft, niet de vakbeweging.

More – 

Vakbonden: weinig rek in akkoord

Nieuwe besprekingen begroting

De coalitie gaat de komende tijd met de oppositie onderhandelen over veranderingen in de plannen van het kabinet. Maar de oppositiepartijen zijn niet erg gerust op de goede afloop. Dat werd duidelijk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Premier Rutte zei dat minister Dijsselbloem de uitnodigingen voor de gesprekken zal versturen. Alle partijen in de Kamer worden volgende week uitgenodigd. Volgens Rutte moeten de gesprekken leiden tot een “breder draagvlak voor de begroting van 2014”. In verband met die overleggen worden de zogenoemde Financiële Beschouwingen in de Kamer niet al volgende week gehouden, maar een week later. Tempo VVD-fractievoorzitter Zijlstra benadrukte dat bij de gesprekken tempo moet worden gemaakt. Hij zei dat de bal nu bij de politiek ligt. “Niemand kan aan Nederland uitleggen, dat de politiek er niet uitkomt, terwijl we er wel de schouders onder willen zetten.”PvdA-leider Samsom zei tijdens het debat dat bij de gesprekken met de oppositie voor hem belangrijk is dat de inkomensverdeling op orde is. Samsom voegde eraan toe dat ook voor hem aanpassing van het sociaal akkoord mogelijk is, “maar het mag niet worden opgeblazen”. Ook een snellere hervorming van de WW en het ontslagrecht zijn voor hem bespreekbaar. Maar net als premier Rutte benadrukte hij dat er weinig kans is dat vakbonden en werkgevers daarmee instemmen. Teleurstelling De oppositie toonde zich zeer teleurgesteld over de gang van zaken. CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SGP vinden de beloftes van het kabinet niet concreet genoeg. Ze blijven bereid met het kabinet te praten over aanpassingen, maar volgens hen blijft er veel onduidelijkheid over wat er nou precies nog kan veranderen. CDA-leider Buma typeerde Rutte in het debat als een jongleur. D66-voorman Pechtold noemde hem een relatietherapeut…

Source: 

Nieuwe besprekingen begroting

Kamp: CDA en D66 wilden niet

Minister en oud-informateur Henk Kamp spreekt tegen dat de coalitiepartners PvdA en VVD hebben onderschat dat ze geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. In een gesprek met het NOS Radio 1 Journaal zegt hij dat CDA en D66 niet mee wilden regeren, en dat daarmee “de situatie ontstond dat dit het kabinet was dat gemaakt kon worden”.Kamp stelt dat het CDA in de Tweede Kamer een uitspraak over regeringsdeelname heeft gedaan “die echt niet voor misverstand vatbaar was. Ze wilden niet. D66, daar gold hetzelfde voor”. Omdat de Eerste Kamer een andere rol speelt dan de Tweede Kamer, lag het voor de hand dat PvdA en VVD een kabinet vormden, vindt Kamp.Overeenkomst blijft uitgangspunt De overeenkomst tussen PvdA en VVD blijft “het uitgangspunt voor de komende tijd. Het eerste jaar dat we nu bezig zijn, denk ik dat er al een heleboel bereikt is en dat proberen we de komende drie jaar voort te zetten.”Kamp wijst erop dat hij destijds als verkenner een verslag maakte, waarin staat dat CDA-leider Buma en D66-leider Pechtold niet wilden.

Link: 

Kamp: CDA en D66 wilden niet

“Diploma Rutte op Ibn Ghaldoun”

PVV-leider Wilders heeft hard uitgehaald naar premier Rutte. In een Kamerdebat over de bezuinigingen zei Wilders dat het er op lijkt dat Rutte zijn economiediploma heeft gehaald op het Ibn Ghaldoun-college.Volgens Wilders sloopt Rutte met zijn bezuinigingsbeleid de economie. “Alles wat moet groeien, krimpt en alles wat moet krimpen groeit,” zei Wilders.De PVV vindt dat het kabinet op bevel van Brussel een vernietigend beleid voert. Wilders pleit voor belastingverlagingen.Extra bezuiningenOok de SP ziet niets in de aanpak van het kabinet. Volgens partijleider Roemer doet het kabinet precies het omgekeerde van wat Nederland nodig heeft. Hij zei dat de extra bezuinigingen zullen leiden tot meer werkloosheid, minder zorg, verdere afbraak voor sociale voorzieningen, minder economische groei, minder koopkracht en meer armoede.”Stop met bezuinigen en geef Nederland rust en vertrouwen,” zei Roemer.Kritische vragenCDA, D66 en ChristenUnie, partijen die belangrijk voor het kabinet kunnen zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer, hadden veel kritische vragen. CDA-leider Buma vroeg zich af “waar de premier is gebleven die zei dat er niet wordt bezuinigd voor Brussel, maar omdat het goed is voor ons zelf”. Buma benadrukte dat het kabinet nu 6 miljard extra bezuinigt, omdat Eurocommissaris Rehn dat bedrag heeft genoemd.D66-voorman Pechtold wil van het kabinet weten of het echt bij 6 miljard zal blijven en hij wil ook opheldering over de status van het sociaal akkoord. ChristenUnie-leider Slob waarschuwde het kabinet “het kind niet als melkkoe te gebruiken”.

Source article: 

“Diploma Rutte op Ibn Ghaldoun”

Kamer wil langer beltegoed

Een Kamermeerderheid wil dat beltegoed niet langer al na een maand vervalt. Het moet minimaal een half jaar geldig blijven. Op initiatief van D66 gaat de Kamer minister Kamp van Economische Zaken vragen dat te regelen. D66 wordt gesteund door PvdA, PVV, CDA en SP.Wie nu een abonnement koopt, spreekt een belbundel af, maar de overgebleven minuten in die bundel vervallen al na een maand. Volgens de Consumentenbond verdienen T-Mobile, Vodafone en KPN hieraan maandelijks 68 miljoen euro.”Wie nu een abonnement sluit, krijgt van de verkoper vaak te horen dat er beter voor een grote belbundel gekozen kan worden”, zegt Tweede Kamerlid Verhoeven van D66.Grote belbundels”Verkopers wijzen klanten erop dat alles wat ze boven de afgesproken belbundel bellen extra duur is, en lokken klanten zo om grote belbundels af te spreken. Maar alles wat overblijft, verdwijnt in de zakken van de telecombedrijven” aldus Verhoeven.

Continue reading:

Kamer wil langer beltegoed