Tag Archives: christen

Hennis: geen helikopters naar Mali

Minister Hennis van Defensie blijft erbij dat er geen Nederlandse transporthelikopters mee hoeven met de missie naar Mali. Ze zei dat woensdagavond in een debat over de Nederlandse bijdrage aan de VN missie in het Afrikaanse land. Daarmee trotseert zij de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer. Hennis wil eerst kijken waar andere landen nog mee komen. Het is volgens haar niet ondenkbaar dat een ander westers land binnenkort met een aanbod voor helikopters komt “waarmee Nederland prima kan werken”. Informatievergaring en trainingEerder kondigde het kabinet aan 368 militairen te willen leveren aan de VN-vredesmissie MINUSMA in het Afrikaanse land. Nederland gaat zich vooral richten op het vergaren van informatie, maar ook op het trainen van Malinese agenten. Mali werd begin dit jaar voor een groot deel ingenomen door islamitische extremisten. De VN-missie moet de veiligheid in het land herstellen.”Hoge kosten”Hennis wees er in het debat op dat het voor de Nederlandse missie niet noodzakelijk is om transporthelikopters mee te sturen. Ook wijst ze op de hoge kosten die verbonden zijn aan het meesturen van drie Chinooks. Dat zou voor 2 jaar 50 miljoen euro kosten. Een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder PvdA, D66, CDA en ChristenUnie, maakt zich zorgen over het ontbreken van de helikopters. Volgens hen zijn die van belang om zo nodig militairen veilig te kunnen evacueren. Vertrouwen op de omringende landen door dergelijk vervoer vinden de meeste partijen niet wenselijk. Ook de VVD maakt zich zorgen over de helikopters. Het is nog onduidelijk of een Kamermeerderheid genoegen neemt met de antwoorden van de minister van Defensie. Morgen wordt het debat over de missie voortgezet en moet de Kamer een knoop doorhakken.

Original article:  

Hennis: geen helikopters naar Mali

“AIVD hackt onterecht internetfora”

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hackt de servers van internetfora en verzamelt zo de gegevens van alle gebruikers op die fora. Dat meldt de NRC. Deskundigen zeggen in de krant dat de inlichtingendienst hiermee te ver gaat. VVD, PvdA, SP, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks willen opheldering van minister Plasterk, schrijft de krant. OngerichtDe activiteiten van de AIVD worden beschreven in een geheim document van de NSA dat klokkenluider Edward Snowden naar buiten heeft gebracht. De meeste mensen van wie de dienst op deze manier gegevens verzamelt, zijn personen van wie niet is vastgesteld dat ze een bedreiging vormen. Deskundigen zeggen dat het ongericht onderzoek doen in strijd is met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. SurveillancestaatHet ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt dat tegen in de NRC. Internetfora zijn een belangrijk podium voor extremisten naar wie de AIVD onderzoek doet. Maar hoogleraar informatierecht Nico van Eijk zegt in de krant: “Ze trekken een sleepnet door internetfora en nemen de data van willekeurige personen mee. Dit leidt tot een surveillancestaat.” Een andere hoogleraar zegt dat de AIVD een pijler onder de rechtsstaat wegzaagt met deze “ongelooflijke privacyinbreuk”.AnalyseUit het geheime document van de NSA blijkt dat de AIVD de verkregen informatie van de internetfora gebruikt om mogelijke “targets” te identificeren. De Nederlandse inlichtingendienst onderzoekt de mogelijkheden om gegevens van sociale media aan die informatie te koppelen. Ook zoekt de dienst naar een manier hoe de data het best geanalyseerd kunnen worden.

This article:  

“AIVD hackt onterecht internetfora”

“Sociale huur voor meer mensen”

De PvdA en de ChristenUnie willen de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhogen tot 43.000 euro. Morgen zullen de twee partijen tijdens de begrotingsbehandeling dit voorstel doen aan minister Blok voor Wonen. De grens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning ligt nu op 34.000 euro.Mensen met een inkomen dat daar net boven zit kunnen vaak geen betaalbare huurwoning vinden omdat ze aangewezen zijn op de vrije sector. PvdA-Kamerlid Monasch: “Huurprijzen in de vrije sector beginnen vaak rond de 800 euro en dat is voor deze groep niet te betalen.” Monasch constateert dat daarnaast te weinig huurwoningen in de vrije huursector worden gebouwd door particuliere investeerders.Woonbond tevredenDe Woonbond wees al eerder op de problemen van woningzoekenden met inkomens tussen de 34.000 en 43.000 euro en is dan ook tevreden met het voorstel van PvdA en CU. “Dit is een hele goede zaak”, reageert directeur Paping. “Mensen met bescheiden middeninkomens kunnen nu vaak nergens terecht tenzij tegen torenhoge huren. Als je de inkomensgrens wat verlegt zouden die mensen echt geholpen zijn.”De verwachting is dat dit voorstel van PvdA en CU, gelet op eerder stemgedrag over de inkomensgrens, kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De SP heeft al laten weten het voorstel te zullen steunen.Tijdelijke oplossingIn het voorstel van PvdA en CU wordt de inkomensgrens voor vijf jaar verhoogd. De Europese Unie geeft de mogelijkheid om de inkomensgrens tijdelijk te verschuiven als de particuliere sector niet voldoende huurwoningen aanbiedt tegen een redelijke prijs. Na die vijf jaar wordt, volgens het voorstel, afhankelijk van het aanbod in de vrije sector en het inkomen van de huurder bepaald of deze nog recht heeft op een sociale huurwoning.Over het tijdelijke karakter van het voorstel is de Woonbond minder te spreken. “Dit is een forse aantasting van de huurbescherming voor huurders met bescheiden middeninkomens”, zegt Paping. “Het probleem is dat als die vijf jaar afgelopen zijn ze nog nergens terecht kunnen. Tenzij op de commerciële markt met hele hoge huren.”

View the original here:

“Sociale huur voor meer mensen”

Extra geld naar filmsector

Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie. Dat schrijft minister Bussemaker van Cultuur in een brief aan de Tweede Kamer.Het geld komt beschikbaar vanwege de afspraken die zijn gemaakt tussen de regering en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de begroting. D66 had aangedrongen op extra geld voor de filmsector.Minister Bussemaker gaat de 20 miljoen besteden aan een stimuleringsmaatregel waarbij de filmmakers financieel voordeel krijgen als het productiebudget in Nederland wordt besteed. Op die manier moet worden gestimuleerd dat films weer vaker in Nederland worden opgenomen.FilmfondsVeel Nederlandse producenten draaien hun films nu in andere Europese landen omdat dat financieel aantrekkelijker is. Volgens het Nederlands Filmfonds gebeurde dat de afgelopen jaren steeds vaker. Het fonds hoopt dat de nieuwe maatregel ervoor zorgt dat Nederlandse filmmakers beter kunnen concurreren met buitenlandse collega’s, dat talent zich beter kan ontwikkelen en dat er ruimte komt voor innovatie.

View article:

Extra geld naar filmsector

Pechtold in Torentje voor overleg

Het kabinet praat met D66 over de begroting voor volgend jaar en de financiën in de jaren erna. Het gesprek is in het Torentje van premier Mark Rutte en begon rond 21.30 uur. Het kabinet zoekt steun voor extra bezuinigingen met een omvang van 6 miljard euro.D66-leider Alexander Pechtold spreekt met premier Rutte, vice-premier Asscher en minister van Financiën Dijsselbloem. Pechtold wordt vergezeld door de financieel specialist van zijn fractie, Wouter Koolmees. Hervormingen arbeidsmarkt Volgens bronnen gaan de gesprekken met D66 over de hervormingen op de arbeidsmarkt. D66 wil die sneller invoeren dan het kabinet. Voorafgaand aan het overleg met D66 waren PvdA-leider Samsom en VVD-fractievoorzitter Zijlstra volgens bronnen op het ministerie van Financien in gesprek met premier Rutte en minister Dijsselbloem over de mogelijkheden.Eerder vandaag kwamen de fractievoorzitters van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50Plus één voor één langs bij minister Dijsselbloem. Ze lieten na afloop weten teleurgesteld te zijn. Ze vinden dat het kabinet met serieuze voorstellen moet komen om het Belastingplan voor volgend jaar aan te passen.

View original:  

Pechtold in Torentje voor overleg

“D66, CU bereid tot steun kabinet”

Oppositiepartijen D66 en de ChristenUnie zijn bereid om de coalitie van VVD en PvdA in de Eerste Kamer te steunen, als het kabinet de lasten voor werkgevers en werknemers verlaagt. Dat zeggen D66-fractievoorzitter Pechtold en CU-fractieleider Slob in het Nederlands Dagblad.De coalitiepartijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. D66 en de ChristenUnie doen een handreiking, maar daar moet wel wat tegenover staan.Arbeid goedkoperDe partijen willen dat arbeid goedkoper wordt en dat werken loont. “Ik vind het lastenpakket en de nivellering van het kabinet te groot. Het vernietigt banen”, zegt Pechtold in de krant. “Wij willen minder lasten en meer hervormen.” D66 wil eerder beginnen met de verkorting van de WW-duur en de aanpassing van het ontslagrecht.De ChristenUnie is het niet helemaal eens met D66, maar vindt wel dat arbeid structureel goedkoper moet worden.Andere opstellingD66 en de ChristenUnie eisen ook een andere opstelling van premier Rutte. “Hij zal een ander toon moeten aanslaan dan die van luchtigheid en relativering”, zegt Pechtold. Slob: “Hij zal ons serieus moeten nemen.”De twee oppositiepartijen hebben in de Eerste Kamer niet genoeg zetels om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Eenn zetel ontbreekt nog. SGP, 50PLUS, de Partij voor de Dieren en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) hebben allemaal één zetel.

View article:

“D66, CU bereid tot steun kabinet”

“Diploma Rutte op Ibn Ghaldoun”

PVV-leider Wilders heeft hard uitgehaald naar premier Rutte. In een Kamerdebat over de bezuinigingen zei Wilders dat het er op lijkt dat Rutte zijn economiediploma heeft gehaald op het Ibn Ghaldoun-college.Volgens Wilders sloopt Rutte met zijn bezuinigingsbeleid de economie. “Alles wat moet groeien, krimpt en alles wat moet krimpen groeit,” zei Wilders.De PVV vindt dat het kabinet op bevel van Brussel een vernietigend beleid voert. Wilders pleit voor belastingverlagingen.Extra bezuiningenOok de SP ziet niets in de aanpak van het kabinet. Volgens partijleider Roemer doet het kabinet precies het omgekeerde van wat Nederland nodig heeft. Hij zei dat de extra bezuinigingen zullen leiden tot meer werkloosheid, minder zorg, verdere afbraak voor sociale voorzieningen, minder economische groei, minder koopkracht en meer armoede.”Stop met bezuinigen en geef Nederland rust en vertrouwen,” zei Roemer.Kritische vragenCDA, D66 en ChristenUnie, partijen die belangrijk voor het kabinet kunnen zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer, hadden veel kritische vragen. CDA-leider Buma vroeg zich af “waar de premier is gebleven die zei dat er niet wordt bezuinigd voor Brussel, maar omdat het goed is voor ons zelf”. Buma benadrukte dat het kabinet nu 6 miljard extra bezuinigt, omdat Eurocommissaris Rehn dat bedrag heeft genoemd.D66-voorman Pechtold wil van het kabinet weten of het echt bij 6 miljard zal blijven en hij wil ook opheldering over de status van het sociaal akkoord. ChristenUnie-leider Slob waarschuwde het kabinet “het kind niet als melkkoe te gebruiken”.

Source article: 

“Diploma Rutte op Ibn Ghaldoun”