Tag Archives: commissie

G7 naar Brussel, niet naar Sotsji

De leiders van de G7 komen in juni in Brussel bij elkaar zonder Rusland. Dat hebben ze bekendgemaakt na overleg in Den Haag. De leiders van zeven belangrijke industrielanden overlegden in de marge van de nucleaire top over het conflict met Rusland over de Krim.Vanwege de Russische militaire acties in Oekraïne hadden de zeven landen al eerder besloten om Rusland voorlopig uit de G8 te zetten. De voor juni geplande G8-top in de Russische stad Sotsji was daarmee ook van de baan. De zeven wereldleiders spraken elkaar vanavond anderhalf uur in het Catshuis, de ambtswoning van premier Rutte. Ook EU-president Van Rompuy en voorzitter Barroso van de Europese Commissie waren erbij. Dat gold niet voor Rutte. Die liet de overlegpartners wel binnen, maar vergaderde niet mee. SanctiesIn een gezamenlijke verklaring zeiden de wereldleiders na afloop dat ze Rusland pas weer tot hun overlegorgaan toelaten als dat land “van koers verandert”. Ze noemden de Russische annexatie van de Krim illegaal en dreigden met strengere sancties tegen Moskou. De landen spraken ook hun steun uit voor Oekraïense volk, “dat probeert de eenheid, democratie, politieke stabiliteit en economische welvaart te herstellen”. De G7 roept het IMF en de regering in Kiev om snel overeenstemming te bereiken over een lening en hervormingen.MáximaIn de verklaring staat verder dat de G7-ministers van Energie zullen samenkomen om te praten over het veiligstellen van de energietoevoer. Verschillende Europese landen zijn sterk afhankelijk van Russisch gas. Rond 20.00 uur verlieten de G7-leiders het Catshuis en gingen ze naar paleis Huis ten Bosch. Daar is een diner met de overige deelnemers aan de nucleaire top en met koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima.LavrovDe Russische minister Lavrov reageerde eerder op de avond laconiek op de schorsing van zijn land uit de G8

Continued – 

G7 naar Brussel, niet naar Sotsji

Teeven laconiek over Slob

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is niet onder de indruk van de uitspraken van ChristenUnie-leider Arie Slob. In het het tv-programma Eén op Eén dreigde Slob gisteren de steun van zijn partij aan verschillende kabinetsplannen op te zeggen als illegaliteit strafbaar wordt. “Ik vind er niks van, ik heb er kennis van genomen. Er is geen sprake van uitstel van het wetsvoorstel”, aldus Teeven. Het wetsvoorstel is al ingediend maar nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Het wachten is nog op onder meer een evaluatie door de Europese Commissie van de Europese terugkeerrichtlijn.Zoet en zuurSlob ergerde zich met name aan een uitspraak die Teeven begin deze maand deed. Hij zei toen dat na het “zuur” van het kinderpardon het “zoet” komt van het strafbaar maken van illegaliteit. Teeven is verbaasd dat Slob hier nu boos over is. “Het is een vertraagde boosheid van de ChristenUnie. Er loopt altijd wat op in verkiezingstijd, ik neem het waar.” ZijlstraTeeven verwijst verder naar de reactie van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Die zei gisteravond dat hij ervan uitgaat dat de ChristenUnie de gemaakte afspraken nakomt

Original post: 

Teeven laconiek over Slob

België schaft 1 en 2 eurocenten af

De muntstukken van 1 en 2 eurocent verdwijnen binnenkort uit de Belgische portemonnees. De Belgische ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om aankoopbedragen af te ronden op 5 cent.Veel winkeliers zagen de kleine muntjes als een last. Minister Geens van Financiën had daarom een wetsvoorstel ingediend om de muntstukken af te schaffen. Volgens de Belgische centrale bank zal de afronding geen gevolgen hebben voor de prijzen van producten. Alleen contantPrijzen die eindigen op 1, 2, 6 of 7 cent worden naar beneden afgerond; die met een 3, 4, 8 of 9 naar boven. De regel geldt alleen voor contante betalingen. De afronding is van toepassing op het totaalbedrag en niet op afzonderlijke artikelen. België is na Finland en Nederland het derde euroland dat deze regel gaat gebruiken.WisselgeldIn Nederland worden prijzen sinds 2004 afgerond, maar de muntstukken van 1 en 2 cent zijn nog wel wettige betaalmiddelen. Je kunt er dus mee betalen, maar winkeliers geven ze niet terug als wisselgeld. De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheid om de 1 en 2 eurocenten af te schaffen. De EC wil weten of de kosten om de muntjes te maken nog opwegen tegen het gebruik.

Read original article:  

België schaft 1 en 2 eurocenten af

EU trekt beurs voor Syriërs

De Europese Commissie stelt 30 miljoen euro extra beschikbaar voor hulp aan Syrische vluchtelingen. Het geld is bedoeld om de situatie in de vluchtelingenkampen, die zijn getroffen door hevig winterweer, te verbeteren.Van het bedrag gaat 16 miljoen euro naar Palestijnse vluchtelingen in Syrië. Volgens de Europese Commissie zijn ongeveer 235.000 Palestijnen in Syrië gevlucht voor de burgeroorlog. Ze woonden al tientallen jaren in vluchtelingenkampen en zijn nu dus voor de tweede keer ontheemd geraakt.De resterende 14 miljoen euro gaat naar kampen in Jordanië en Libanon, waar bijna anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen worden opgevangen. Het geld wordt onder meer besteed aan drinkwater, sanitaire voorzieningen en onderwijs.Grootste geldschieterIn Libanon bestaat eenvijfde van de bevolking nu uit Syrische vluchtelingen. Het kleine land kan die toestroom nauwelijks aan. “Dat is te vergelijken met 90 miljoen vluchtelingen in de EU”, zegt de Tsjechische eurocommissaris Stefan Füle.De Europese Unie is naar eigen zeggen de grootste geldschieter voor de hulp aan Syrische vluchtelingen. De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben tot nu toe samen meer dan 2 miljard euro beschikbaar gesteld. Vorige week zegde de Europese Commissie nog 147 miljoen euro toe aan de Verenigde Naties voor noodhulp aan vluchtelingen.

View post:

EU trekt beurs voor Syriërs

De presidentsjaren van Mandela

Nelson Mandela, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, werd beëdigd op 10 mei 1994 in het Union Buildings-amfitheater in Pretoria. Oud-president De Klerk trad terug en werd vice-president. Bij de ceremonie waren 45 staatshoofden en tientallen andere hoogwaardigheidsbekleders uit meer dan 130 landen aanwezig: de grootste bijeenkomst van wereldleiders in Afrika aller tijden. In zijn rede sprak Mandela over Zuid-Afrika als een “regenboognatie, in vrede met zichzelf en de wereld”. Hij droeg zijn inauguratie op aan iedereen, waar ook ter wereld, die zijn leven had gewijd aan de beëindiging van de apartheid. Buiten het amfitheater, waar de pers was toegestroomd, hield Mandela de hand van De Klerk omhoog in een gebaar van triomf en verzoening. Vervolgens liet hij zich prijzend uit over De Klerk en zijn inspanningen voor het afschaffen van de apartheid en het doorvoeren van hervormingen. Land voor iedereen Hoewel het ANC bij de verkiezingen een absolute meerderheid had gehaald, koos Mandela ervoor om de Nationale Partij en Inkatha bij zijn nieuwe regering te betrekken. Van de achttien ministersposten gingen er zes naar de NP en drie naar Inkatha. Het Zuid-Afrika van president Mandela moest een land worden voor iedereen, niet alleen voor zwarten of alleen voor blanken. De nieuwe Zuid-Afrikaanse grondwet, die in 1995 werd aangenomen, vormde de kroon op Mandela’s presidentschap. De wet verbood discriminatie van welke minderheid dan ook. Voor Mandela vormde de nieuwe grondwet een triomf, iets waar het in zijn verdere presidentsperiode aan ontbrak. Moeilijkheden De overgang naar het nieuwe Zuid-Afrika verliep stroef en het doorvoeren van hervormingen bleek een allesbehalve gemakkelijke opgave te zijn. Verder had Mandela te kampen met corruptie binnen het ANC en het negatieve imago van zijn vrouw Winnie, van wie hij zich in 1996 liet scheiden. De kwaliteiten van zijn leiderschap werden zowel in als buiten Zuid-Afrika herhaaldelijk in twijfel getrokken. Zo zou Mandela absoluut geen verstand hebben gehad van economische aangelegenheden. Commissie Eind 1998 ging in Zuid-Afrika onder voorzitterschap van bisschop Tutu de Waarheids- en Verzoeningscommissie aan de slag. Doel van de commissie was om de duistere zaken die hebben plaatsgevonden tijdens het apartheidregime boven tafel te krijgen. Zowel blank als zwart moesten zich hierbij verantwoorden. …

Read this article: 

De presidentsjaren van Mandela

Rutte: tolplan graat in de keel

Premier Rutte vindt het Duitse tolplan “een graat in de keel”. In het regeerakkoord in Duitsland staat dat er een tolvignet komt voor snelwegen en per saldo betalen alleen buitenlanders er aan mee; Duitsers worden via de belasting gecompenseerd.Gisteren noemde minister Schultz het plan al discriminatie. Ze heeft haar zorgen overgebracht aan haar Duitse collega en ze wil dat ook de Europese Commissie zich erover uitspreekt.BreinbrekerRutte zei in Met het Oog op Morgen dat het plan in strijd is met EU-regels. Hij noemde het een “breinbreker” hoe Duitsland tol wil gaan heffen en dat heeft hij gisteren ook gezegd tegen bondskanselier Merkel. Rutte reisde samen met haar naar een bijeenkomst in Litouwen. Hij verwacht dat het vignet er voorlopig niet zal komen. “Zolang wij het kunnen beïnvloeden, zullen we erop aandringen dit niet te doen.”GroeiDe premier is verder wel te spreken over de inhoud van het Duitse regeerakkoord. Hij verwacht dat de Duitse groei erdoor zal toenemen. “Dat is goed voor de Nederlandse export en daarmee ook voor onze groei”, aldus Rutte voor de NOS-radio.

Continue reading here: 

Rutte: tolplan graat in de keel

VS sust Europa over PRISM

Amerikaanse veiligheidsexperts gaan binnenkort met Europese collega’s praten over de gevolgen van de onthullingen rond het afluisterprogramma PRISM. Eurocommissaris Reding (Justitie) heeft dat met de Amerikaanse minister van Justitie Holder afgesproken.Reding en Holder spraken met elkaar in Dublin, nadat de Europese Commissie maandag zijn bezorgdheid had geuit over PRISM. Met dat geheime programma van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA worden wereldwijd telefoon- en internetgegevens van miljoenen gebruikers verzameld. Het bestaan van PRISM werd vorige week bekendgemaakt door klokkenluider Edward Snowden.Burgerrechten “Het is voor ons een fundamenteel probleem”, zei Reding in Dublin. “Zelfs als het gaat om de nationale veiligheid, is het niet de bedoeling dat de belangrijkste burgerrechten van de Europeanen worden geschaad.”Minister Holder heeft haar verzekerd dat PRISM zich alleen richt op individuele gevallen of uitgezonderde groepen die worden verdacht van terroristische activiteiten of cybercriminaliteit. “Het gaat dus niet om een vorm van massale datamining”, zei Reding.Ze noemde het gesprek met Holder een goede eerste stap en hoopt snel concrete afspraken te maken over het uitwisselen van informatie tussen de VS en de Europese Unie.

Link: 

VS sust Europa over PRISM