Tag Archives: europese-commissie

Onderzoek verdringing banen

Minister Asscher laat in kaart brengen bij welke banen arbeidsmigranten uit Oost-Europa Nederlanders verdringen. Ook wil hij weten hoe omvangrijk die verdringing is.Asscher hoopt met het onderzoek Brussel ervan te overtuigen dat er maatregelen nodig zijn om problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te kunnen pakken.VergunningVanaf 1 januari hebben Roemenen en Bulgaren geen vergunning meer nodig om in Nederland te mogen werken. Dat is de consequentie van afspraken die de EU-lidstaten hebben gemaakt over de uitbreiding van de Europese Unie.Sinds 2007 hebben werknemers uit landen als Polen, Estland en Letland al geen vergunning meer nodig. Uit die landen hebben vooral mensen met een lage opleiding werk in Nederland gezocht.Er zijn sinds die tijd veel meer arbeidsmigranten uit deze landen naar Nederland gekomen dan voorspeld. Op dit moment zijn het er zo’n 300.000. Het exacte aantal is onbekend omdat lang niet iedereen zich in een gemeente inschrijft.AfsprakenMet supermarkten en land- en tuinbouwbedrijven heeft Asscher afspraken gemaakt om betere arbeidsomstandigheden te garanderen en onderbetaling te voorkomen. Hij hoopt schijnconstructies en malafide uitzendbureau tegen te werken om zo uitbuiting te ontmoedigen.De minister Asscher riep andere Europese landen opnieuw op te helpen bij het tegengaan van uitbuiting van werknemers en verdringing op de arbeidsmarkt.Vooral de Europese Commissie onderschat volgens Asscher de negatieve gevolgen van de arbeidsmigratie in Europa. Hij pleit voor Europese afspraken daarover.ControleAsscher wil meer mogelijkheden om uitzendbureaus te controleren, ook bij grensoverschrijdend uitzendwerk. Dat moet voorkomen dat de hoofdaannemers zich bij misstanden kan verschuilen achter allerlei tussenopdrachtgevers.

View post:  

Onderzoek verdringing banen

Samsom: lage inkomens ontzien

PvdA-leider Samsom vindt dat de rekening van de extra bezuinigingen niet bij de mensen met de laagste inkomens mag worden gelegd. Bij het Kamerdebat over de bezuigingen zei hij dat uitkeringen moeten worden ontzien.Samsom is het eens met het kabinet dat er volgend jaar 6 miljard euro extra wordt bezuinigd. De coalitie onderhandelt op dit moment over de manier waarop. Samsom noemde als mogelijkheid om opnieuw in te grijpen in de zorg. Maar volgens hem moet daarbij vooral worden gekeken naar het “systeem”. Hij denkt niet aan aanpakken van zorgpremie, pakket en eigen risico.KindregelingenDe PvdA-leider houdt er ook rekening mee dat er bezuinigd wordt op de zogeheten kindregelingen.De oppositie is zeer verdeeld over de aanpak van het kabinet. PVV en SP vinden dat het kabinet te veel bezuinigt en zijn oren te veel naar Brussel laat hangen. Zij hekelden het kabinetsbeleid in felle bewoordingen.BrusselCDA-leider Buma herhaalde dat hij geen nieuwe belastingverhogingen steunt en ook vroeg hij zich af waarom Rutte zijn beleid zo afstemt op de Europese Commissie, terwijl hij eerder zei dat Nederland “het niet voor Brussel doet”.D66-voorman Pechtold drong er nog eens op aan meer te hervormen; ChristenUnie-leider Slob waarschuwde dat het gezin niet als melkkoe mag worden gebruikt.

Original article:

Samsom: lage inkomens ontzien

Brussel daagt NL om ov-kaart

De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter vanwege discriminatie van studenten uit andere EU-landen. Zij krijgen in Nederland geen studentenkorting in het openbaar vervoer.Volgens Europese regels hebben studenten, ongeacht waar ze in de Europese Unie studeren, evenveel recht op uitkeringen en voordelen als plaatselijke studenten. Maar Nederland stelt de ov-studentenkaart alleen beschikbaar aan Nederlanders of studenten die al lang in Nederland wonen.Brussel zegt dat het Nederland herhaaldelijk heeft gewezen op de schending van de regels, maar dat de Nederlandse autoriteiten geen actie hebben ondernomen. Daarom laat Brussel de zaak nu voorkomen bij het Europees Hof van Justitie.

More:  

Brussel daagt NL om ov-kaart