Tag Archives: federatie

Obama: referendum Krim illegaal

De Amerikaanse president Obama zegt dat het referendum over de toekomst van de Krim in strijd is met de Oekraïense grondwet en ook met het internationaal recht. “Aan elke discussie over de toekomst van Oekraïne moet de Oekraïense regering deelnemen”, zei Obama. “In 2014 kun je bij het tekenen van nieuwe grenzen democratisch gekozen leiders niet passeren”, zei hij. Obama reageerde daarmee op het besluit van de regering van de Krim om het referendum over de aansluiting bij Rusland te vervroegen. Dat referendum, waar alleen bewoners van de Krim aan kunnen meedoen, wordt over tien dagen al gehouden en niet op 25 mei of 30 maart, zoals eerder was gezegd. UitwegObama zei dat er een uitweg uit de crisis is, die recht doet aan de belangen van de Russische Federatie en het Oekraïense volk. Internationale waarnemers zouden over de rechten van alle burgers kunnen waken, ook die van etnische Russen, zei Obama. De regeringen van Oekraïne en Rusland zouden onder toezicht van de internationale gemeenschap een oplossing voor hun geschil kunnen zoeken en Rusland zou zijn militaire bases op de Krim kunnen behouden. “Dat is het pad van deëscalatie dat gevolgd zou moeten worden, zei Obama. Als Rusland het internationaal recht blijft schenden, moeten de VS en de EU zich hard blijven opstellen, zei hij. Hij doelde daarmee op de sancties die hij eerder vandaag aankondigde.

See original:  

Obama: referendum Krim illegaal

VNG op ramkoers over zorgbesluit

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schort de medewerking aan het kabinet over de decentralisatie van de zorg op. Aanleiding is de beslissing van staatssecretaris Van Rijn om de persoonlijke verzorging uit te laten voeren door de zorgverzekeraars.Onder persoonlijke verzorging valt bijvoorbeeld hulp bij het douchen en aankleden en andere niet-medische verzorging. Het Rijk betaalt er 3,5 miljard euro voor. Brandbrief VNG-directeur Kriens zei in Nieuwsuur dat de persoonlijke verzorging onder de gemeenten moet vallen, omdat die nu al allerlei andere zorgtaken uitvoeren, zoals aangepast vervoer, woningaanpassingen en de begeleiding van mantelzorgers. Kriens wijst er ook op dat de voorbereidingen voor de nieuwe zorgtaken al ver gevorderd zijn. De gemeenten nemen nu de tijd om zich te beraden op de “majeure verandering” die de staatssecretaris heeft aangekondigd. Op 29 november legt de VNG het besluit om niet langer mee te werken voor aan de leden. Die moeten beslissen “of en hoe het nu verder moet met de decentralisatie van zorgtaken.” De VNG is een belangrijke overlegpartner van het kabinet. In theorie kan de staatssecretaris een beslissing doordrukken, maar in de praktijk kunnen de gemeentes de uitvoering tegenwerken.Advieskosten De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie is juist blij met het besluit van Van Rijn. Volgens de NPCF is het efficiënter om de verzorging en verpleging naar de zorgverzekeraars over te hevelen. Voorzitter Wind stelt dat er veel geld zou zijn gegaan naar advieskosten en andere overhead, in plaats van naar de zorg.In Nieuwsuur was ook aandacht voor dit onderwerp, met in de studio VNG-directeur Jantine Kriens.

Jump to original – 

VNG op ramkoers over zorgbesluit