Tag Archives: groen

Peilingwijzer: VVD kruipt naar PVV

In de Peilingwijzer van deze week lijkt de PVV de grootste partij te worden, maar 100 procent zeker is dat niet meer. De VVD lijkt de afgelopen weken een beetje op te krabbelen in dit gewogen gemiddelde van de Nederlandse peilingen. Waar de PVV uitkomt op 24 tot 28 Tweede Kamerzetels, scoort de VVD inmiddels 22 tot 26 zetels in de Peilingwijzer. Omdat alle peilingen foutmarges hebben, kan het dus zijn dat beide partijen inmiddels even populair zijn bij de kiezer.Maurice de Hond Volgens de maker van de Peilingwijzer, politicoloog Tom Louwerse, zijn er nog geen harde conclusies te trekken uit de nieuwste cijfers. “De vooruitgang van de VVD de afgelopen weken komt voor een belangrijk deel uit Peil.nl van Maurice de Hond. In de Politieke Barometer zie je die bijvoorbeeld niet terug. Het wordt interessant om te bekijken wat het beeld volgende week is, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.” Ook is het niet duidelijk hoe de ogenschijnlijke vooruitgang van de VVD te verklaren is. Het zou niet onlogisch zijn om daarbij onder meer te wijzen naar de gunstiger CPB-voorspellingen voor de economie. Maurice de Hond legde die koppeling zondag, maar Louwerse wijst erop dat De Hond geen specifiek onderzoek presenteert naar ‘overstapmotieven’ in zijn peiling.CDA en PvdA middenmoot Meteen achter de twee koplopers komen in de Peilingwijzer de SP (19-23 zetels) en D66 (18-22). CDA (16-20 en PvdA (15-19) vormen de middenmoot. De kleine partijen zijn de ChristenUnie en GroenLinks (beide 5-7), 50Plus (3-7) de SGP (3-5 ) en de Partij voor de Dieren (2-4). In deze grafiek ziet u de meest recente Peilingwijzer.De NOS publiceert iedere woensdag De Peilingwijzer van politicoloog Tom Louwerse

See original – 

Peilingwijzer: VVD kruipt naar PVV

N-H geschokt over gedeputeerde

Het provinciebestuur van Noord-Holland is geschokt over het gedrag van een ex-gedeputeerde. Dat meldt de provincie Noord-Holland in een persbericht. De inmiddels overleden GroenLinks-gedeputeerde Albert Moens verrichtte werkzaamheden voor het bedrijf Econcern terwijl hij nog gedeputeerde was. Dat blijkt volgens het vandaag verschenen curatorenverslag uit een mail die hij in juli 2008 aan directeur Berkhout van Econcern verstuurde. “Gedoe”In die mail schrijft Moens – die tot mei 2008 gedeputeerde was – dat hij vanaf januari dat jaar al werkzaamheden voor het bedrijf verrichtte. Hij stelt in de mail voor die werkzaamheden in te boeken vanaf juli, om “enig gedoe te voorkomen”. De nieuwe informatie over Moens komt voor de provincie Noord-Holland op een gevoelig moment: vorige week werd oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers tot drie jaar cel veroordeeld voor omkoping en valsheid in geschrifte. Hooijmaijers en Moens zaten in hetzelfde college. Hooijmaijers is in beroep gegaan.BaanHet curatorenverslag maakt ook duidelijk dat Moens al in 2007 bij de directie van Econcern heeft gepolst of hij in de toekomst bij het bedrijf zou kunnen komen werken. De toenmalige directeur zou daarmee akkoord zijn gegaan, op voorwaarde dat Moens ervoor zou zorgen dat de provincie mee zou doen in een windturbinebedrijf dat eigendom was van Econcern. Een investering van de provincie Noord-Holland in dat bedrijf, Darwind, ketste uiteindelijk overigens af.

Taken from – 

N-H geschokt over gedeputeerde

“AIVD hackt onterecht internetfora”

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hackt de servers van internetfora en verzamelt zo de gegevens van alle gebruikers op die fora. Dat meldt de NRC. Deskundigen zeggen in de krant dat de inlichtingendienst hiermee te ver gaat. VVD, PvdA, SP, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks willen opheldering van minister Plasterk, schrijft de krant. OngerichtDe activiteiten van de AIVD worden beschreven in een geheim document van de NSA dat klokkenluider Edward Snowden naar buiten heeft gebracht. De meeste mensen van wie de dienst op deze manier gegevens verzamelt, zijn personen van wie niet is vastgesteld dat ze een bedreiging vormen. Deskundigen zeggen dat het ongericht onderzoek doen in strijd is met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. SurveillancestaatHet ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt dat tegen in de NRC. Internetfora zijn een belangrijk podium voor extremisten naar wie de AIVD onderzoek doet. Maar hoogleraar informatierecht Nico van Eijk zegt in de krant: “Ze trekken een sleepnet door internetfora en nemen de data van willekeurige personen mee. Dit leidt tot een surveillancestaat.” Een andere hoogleraar zegt dat de AIVD een pijler onder de rechtsstaat wegzaagt met deze “ongelooflijke privacyinbreuk”.AnalyseUit het geheime document van de NSA blijkt dat de AIVD de verkregen informatie van de internetfora gebruikt om mogelijke “targets” te identificeren. De Nederlandse inlichtingendienst onderzoekt de mogelijkheden om gegevens van sociale media aan die informatie te koppelen. Ook zoekt de dienst naar een manier hoe de data het best geanalyseerd kunnen worden.

This article:  

“AIVD hackt onterecht internetfora”

Rumoer in 1e Kamer door pensioen

Een meerderheid van de Eerste Kamer vindt dat het kabinet de pensioenplannen moet intrekken en dat het met nieuwe voorstellen moet komen. Sommige oppositiepartijen, zoals GroenLinks en de SP, vinden het luisteren naar de verdediging vanavond van de staatssecretarissen Weekers en Klijnsma nutteloos, omdat de kabinetsplannen hoe dan ook geen meerderheid halen.SchorsingStaatssecretaris Weekers werd al direct onderbroken. De senatoren vonden dat hij te veel in herhaling viel en niet inging op hun kritiek. CDA-senator Hoekstra vroeg Weekers na een schorsing de “hoffelijkheid” te hebben serieus op de kritiek te reageren, dan zou “de senaat de hoffelijkheid hebben om te luisteren.” Daarna ging het debat weer verder.VraagtekensVeel partijen zijn bang dat jonge generaties onvoldoende pensioen kunnen opbouwen. Ook zetten ze grote vraagtekens bij de aanname van het kabinet dat de pensioenpremies omlaag zullen gaan. Dat zou ten goede komen van de koopkracht. Ook woordvoerder Postema van regeringspartij PvdA twijfelt of de pensioenfondsen de premies wel zullen gaan verlagen.ZetelsDe regeringspartijen hebben 30 zetels in de Eerste Kamer. Ze hebben 38 stemmen nodig om de plannen er door te krijgen. Al dagen probeert het kabinet in onderhandelingen de noodzakelijke steun van de oppositie te krijgen.Meer weten over de pensioendiscussie? Lees deze vragen en antwoorden.

Follow this link: 

Rumoer in 1e Kamer door pensioen

Protestmars tegen bezuinigingen

In Amsterdam wordt gedemonstreerd tegen de bezuinigingen van het kabinet. Veertig politieke partijen en maatschappelijke organisaties doen eraan mee, waaronder GroenLinks, de SP en Amsterdamse afdelingen van de FNV.De demonstranten noemen het slecht dat er wordt bezuinigd op zaken als zorg en kinderopvang, maar dat hoge bonussen, belastingontwijking en topinkomens niet hard genoeg worden aangepakt. Den Haag De protestmars begon om 13.00 uur op het Beursplein en gaat via de Dam, het Muntplein en het Waterlooplein naar de Dokwerker. Enkele duizenden mensen doen mee aan de mars. Ook de PVV demonstreert vandaag tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Die partij gaat in Den Haag de straat op. Volgens de politie zijn er ongeveer 1000 mensen op de PVV-manifestatie afgekomen.

Originally posted here: 

Protestmars tegen bezuinigingen

Overleg vastgelopen, studenten blij

Studentenorganisaties zijn positief over het mislukken van het overleg over extra bezuinigingen tussen het kabinet en de oppositiepartijen GroenLinks en D66. De LSVb hoopt op het einde van het sociaal leenstelsel voor studenten.Het kabinet heeft steun van de oppositiepartijen nodig voor 6 miljard aan extra bezuinigingen, omdat PvdA en VVD in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Gisteravond liepen de onderhandelingen hierover vast.Tekentafel De studentenvakbond is blij dat D66 en GroenLinks “hun poot stijf hebben gehouden”. Het Interstedelijk Studenten Overleg is ook positief over het vastlopen van de gesprekken. Het ISO roept op tot een ‘oppositiebestendig’ plan.”Dit betekent dat minister Bussemaker terug moet naar de tekentafel. Maar hopelijk verdwijnt het voorstel van het leenstelsel definitief”, zei LSVb-voorzitter Janssen.

Visit source:  

Overleg vastgelopen, studenten blij