Tag Archives: kamer

Mali-militairen in nieuwe kleding

De speciale eenheden die op militaire missie naar Mali gaan, krijgen toch nieuwe gevechtskleding in verband met de extreme omstandigheden die zij daar verwachten. De voorraad speciale beschermende kleding die Defensie voor Afghanistan had aangeschaft, is op, schrijft minister Hennis van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.De nieuwe kleding voldoet aan de hoge eisen voor gevechtskleding voor speciale eenheden, “onder andere aan vlamwerendheid, insectenwerendheid en draagbaarheid,” meldt Hennis. GeklaagdDe Kamer had de minister vragen gesteld over de kwaliteit van de beschermende kleding na berichten in De Telegraaf. Militairen en Defensievakbonden hadden geklaagd over de kwaliteit van de Nederlandse kleding, vaak van Chinese makelij.De Kamerleden vroegen zich af waarom Defensie niet koos voor de militaire kleding van de stof Defender M van de Nederlandse fabrikant Ten Cate, die volgens de Verenigde Staten een stuk beter is. Minister Hennis benadrukte toen dat de beschermende pakken van goede kwaliteit waren en “al sinds 1996 bij de Nederlandse krijgsmacht in gebruik voor inzet in woestijnachtige gebieden”. Voor Mali zouden geen nieuwe pakken bij een andere fabrikant worden besteld.”Commerciële vertrouwelijkheid”De nieuwe pakken zijn nu toch van het merk Defender M van Ten Cate, omdat maar twee leveranciers de kleding op tijd konden leveren, zegt Defensie. “Alleen van de stof van Ten Cate waren certificaten beschikbaar die aantoonden dat die aan de eisen voldoet,” schrijft Hennis.Defensie wil “in verband met de commerciële vertrouwelijkheid” geen verdere mededelingen doen over de deal. Ook niet over het bedrag dat met de aanschaf is gemoeid. Wel staat in de brief dat er geen verplichting bestond om de bestelling bij de oude fabrikant af te nemen.

Continue reading: 

Mali-militairen in nieuwe kleding

Meer personeel in de klas

De ruim 500 miljoen die in het Herfstakkoord voor onderwijs werd geregeld, wordt onder meer gebruikt om het aantal conciërges en klassenassistenten te vergroten. Ook komt er meer aandacht voor de kwaliteit van leraren.Minister Bussemaker laat dit vanavond in een brief aan de Tweede Kamer weten. In het Herfstakkoord sprak het kabinet met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP onder andere af geld vrij te maken voor beter onderwijs.Meer handen in de klasUit de Kamerbrief blijkt dat Bussemaker vooral inzet op “meer en betere handen in de klas en het voorkomen van zittenblijven”.Dat wil ze bereiken door de inzet van extra conciërges en klassenassistenten. ”Meer ondersteuning voor leraren, want de werkdruk is al jaren een van de grootste problemen”, aldus Bussemaker.Verder worden leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gestimuleerd een master te halen. “Leraren zijn eigenlijk de belangrijkste factor bij het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs”, zegt de minister. ZomerscholenOm zittenblijven te bestrijden worden onder meer zomerscholen en schakelklassen opgezet. Ook de bezuiniging op het passend onderwijs wordt voor een belangrijk deel teruggedraaid. Het blijft wel de bedoeling dat volgend school jaar meer kinderen uit het speciaal onderwijs naar gewone scholen gaan.

Read the article: 

Meer personeel in de klas

Zorgclubs twijfelen aan gemeenten

Vier landelijke zorgorganisaties roepen de Eerste Kamer op om zich in te zetten voor de rechtspositie van kinderen die gebruik maken van psychische zorg. De organisaties maken zich zorgen over de kabinetsplannen om de psychische zorg voor kinderen vanaf 2015 te laten uitvoeren door de gemeenten. De Eerste Kamer heeft het laatste woord over die wet.GGZ Nederland, het Landelijke Platform GGZ, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn bang dat een kind in plaats A straks betere zorg krijgt dan een kind in plaats B. 200.000 kinderenDe vier zorgorganisaties hebben in Trouw en in de Volkskrant een advertentie geplaatst om aandacht te vragen voor de nieuwe Jeugdwet. Ze zeggen dat zo’n 200.000 kinderen hun wettelijke recht op zorg verliezen. “Kunnen deze kinderen en hun ouders erop rekenen dat gemeenten voor elk kind de juiste psychische zorg op het juiste moment inzetten en daarvoor voldoende geld beschikbaar stellen?”, vragen ze zich af.De Eerste Kamer debatteert morgen over de Jeugdwet. Als de wet wordt goedgekeurd, verdwijnt de psychische zorg aan kinderen uit de Zorgverzekeringswet. Twee weken geleden werd al duidelijk dat de Senaat twijfelt over de plannen.

Source – 

Zorgclubs twijfelen aan gemeenten

KNMI: geen aardbeving Groningen

In de provincie Groningen is geen nieuwe aardbeving geweest. Wel heeft het KNMI een luchttrilling waargenomen ten noorden van Ameland. Die trilling lijkt de oorzaak van de beving die mensen gevoeld hebben. Mogelijk is er een vliegtuig door de geluidsbarrière gevlogen, maar Defensie zegt van niks te weten. Volgens het KNMI zou het ook een meteoriet kunnen zijn geweest. Een woordvoerder zegt dat dat later vandaag wordt onderzocht. Zware bevingOp Facebook en Twitter verschenen uit Groningen meldingen over een beving. Enkele mensen schreven over een zware beving. Ook in Friesland werd de trilling gevoeld. Volgens regionale omroep RTV Noord kwamen de meeste meldingen uit Middelstum. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. Burgemeesters in Groningen maken zich vooral zorgen over de veiligheid van de inwoners.

Link: 

KNMI: geen aardbeving Groningen

“Huizen Groningen snel steviger”

De Tweede Kamer wil dat huizen in Groningen met spoed verstevigd worden. De politieke partijen begrijpen de zorgen van de burgemeesters in het Groningse aardbevingsgebied. Uit een enquête van de NOS onder de burgemeesters in het gaswinningsgebied komt naar voren dat de veiligheid van de bewoners hun belangrijkste zorg is. Het is belangrijker dan de afhandeling van schade of geld voor leefbaarheid. SnelPVV-Tweede Kamerlid Reinette Klever zegt dat het van groot belang is dat huizen snel gerepareerd en verstevigd worden. Haar collega Stientje van Velthoven van D66 zegt: “Wat echt helpt is het aanpakken van zwakke huizen en dijken. Ik vind ook dat we daar heel snel mee moeten beginnen.”ZorgenDe burgemeesters vinden dat inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen niet meer veiligheidsrisico’s mogen lopen dan andere Nederlanders. Ze zeggen ook dat er te veel onzekerheid is over de veiligheid in de toekomst. En dat leidt tot een toenemende zorg onder de bevolking.DebatWoensdag debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. Agnes Mulder, CDA-Tweede Kamerlid, wil dat minister Kamp (Economische Zaken) zegt hoe hij het veilig wil maken. “Daar gaat het om”, aldus Mulder.

View article:  

“Huizen Groningen snel steviger”

“Wiebes heeft nu momentum”

Van 1994 tot 2000 was Willem Vermeend staatssecretaris van Financiën. Eric Wiebes werd vandaag beëdigd op die positie door koning Willem-Alexander. Vermeend sprak in het Radio 1 Journaal over de taak die Wiebes te wachten staat.Welke problemen moet Wiebes gaan oplossen bij de Belastingdienst?”Het is een mooi departement met goede medewerkers, maar het is een lastige klus, een uitdaging. Kortom, hij kan aan de slag. Het eerste wat je doet als op zo’n departement komt, is met de medewerkers om de tafel gaan zitten. Je medewerkers kennen al de knelpunten en die weten ook hoe je het op moet lossen. En dan, als je meer weet, snel naar de Tweede Kamer gaan en met de fracties overleggen over wat je gaat doen. Dan heb je wat rust.”Denkt u dat Wiebes’ voorganger Weekers niet genoeg afstemming heeft gezocht?”Wat ik weet is dat als je van incident naar incident rolt, dan houdt het een keer op. En blijkbaar had de Kamer er nu genoeg van. Dus Weekers dacht bij zichzelf: ik heb onvoldoende draagvlak in de Kamer.”Ja, maar hoe zat het met het draagvlak bij de medewerkers?”Een ding dat ik in de politiek heb geleerd is dat een minister of staatssecretaris zich nooit op zijn medewerkers kan beroepen. Alles wat fout gaat is je eigen schuld. Dat is de hoofdregel in Den Haag. Het is jouw verantwoordelijkheid. Dan had je maar beter door moeten vragen of beter op moeten letten. Dus niet zeuren over je medewerkers, absoluut niet doen.”En medewerkers die zeuren over de staatssecretaris?”Dat mag, dat moeten ze zelf weten. Ze hebben over mij ook gezeurd, toen ik daar nog zat. Als het maar aan mijn bureau was, vond ik dat prima. Medewerkers zijn over het algemeen loyaal…

Visit site:

“Wiebes heeft nu momentum”

Dienstplicht Turkse NL’ers blijft

Turkse Nederlanders moeten voorlopig de dienstplicht in Turkije blijven vervullen. Dat schrijft minister Hennis-Plasschaert van Defensie aan de Tweede Kamer. Geen mogelijkheidEen meerderheid in de Tweede Kamer had de minister verzocht Turkije te vragen Turkse Nederlanders vrij te stellen van de dienstplicht. Hennis schrijft dat ze haar Turkse collega zowel mondeling als schriftelijk herhaaldelijk heeft verzocht om een uitzonderingspositie voor Turkse Nederlanders. Haar collega Yilmaz antwoordde eind vorig jaar dat hij daartoe geen mogelijkheid ziet omdat daarvoor de wet moet worden aangepast.Renteloze leningWerknemers van Defensie met zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit kunnen, als ze hun Turkse dienstplicht willen afkopen, een renteloze lening van maximaal 6000 euro krijgen. Dat blijft ook in de toekomst zo. In 2011 werd een motie aangenomen waarin een einde van die regeling werd gevraagd. Maar volgens Hennis kan de regeling alleen worden beëindigd met instemming van de centrales van overheidspersoneel omdat de lening onder arbeidsvoorwaardelijke afspraken valt. Vorig jaar hebben de centrales nogmaals laten weten niet in te stemmen met de afschaf van de regeling.InternationaalVolgens de minister is de Turkse dienstplicht een onderwerp dat ook andere landen raakt. Ze onderzoekt de mogelijkheden om het onderwerp in internationaal verband opnieuw bij Turkije aan de orde te stellen.

Link: 

Dienstplicht Turkse NL’ers blijft

Aantal jeugdbendes fors gedaald

Het aantal criminele jeugdgroepen is de afgelopen jaren fors gedaald. Dat blijkt uit een brief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer.Volgens de minister zijn er nog 17 jeugdbendes over van de 89 die in 2010 werden geteld.7000 strafzakenIn 2011 is begonnen met een speciale aanpak van jeugdgroepen. Dat heeft geleid tot meer dan 7000 strafzaken tegen individuele leden.Het gaat om een groep van ongeveer 1500 jongeren die samen zo’n 10.000 strafbare feiten pleegden.Van crimineel naar hinderlijkDe aanpak richt zich op problematische jeugdgroepen in drie categorieën: overlastgevend, hinderlijk en crimineel.Zestien groepen die eerder nog als crimineel golden, zijn nu ingedeeld bij de lichtere categorieën ‘overlastgevend’ of ‘hinderlijk’.Het beleid om de jeugdcriminaliteit aan te pakken wordt onverminderd voortgezet, laat het ministerie weten.

This article – 

Aantal jeugdbendes fors gedaald

Waarom ontvangt Wilders Le Pen?

Fractievoorzitter Wilders van de PVV ontvangt morgen Marine le Pen, leider van de Franse partij Front National in de Tweede Kamer. Zij geven om 15.00 uur een gezamenlijke persconferentie, te volgen op Politiek24. Wat zijn de achtergronden bij dit bezoek? Wie is Marine le Pen?Marine le Pen is de leider van de Franse politieke partij Front National. De partij bezet door de werking van het kiesstelsel maar 2 van de 557 zetels in het Franse parlement. Toch weet Front National altijd veel stemmen te trekken. Marine le Pen nam in 2011 het stokje over van haar vader Jean-Marie, die de partij leidde sinds de oprichting in 1972. Het Front National heeft drie zetels in het Europees Parlement, waarvan één bekleed wordt door Jean-Marie le Pen. Waarom heeft Wilders Le Pen uitgenodigd?Wilders wil graag met het Front National samenwerken om meer invloed te krijgen in het Europees parlement. De PVV is op dit moment niet aangesloten bij een Europese fractie. Wilders wil in principe samenwerken “met alle eurokritische partijen en partijen die kritisch zijn over immigratie en de rampen die links over ons heeft uitgestort”. Hebben Wilders en Le Pen dezelfde mening?Als het gaat om Europese politiek, de euro en immigratie zijn er grote overeenkomsten. Toch zijn er ook verschillen. Le Pen heeft ook kritiek op de islam, maar ze is niet voor een bouwverbod van nieuwe moskeeën en een immigratieverbod uit islamitische landen. Aan de andere kant staat Le Pen negatief tegenover het homohuwelijk, terwijl Wilders vóór is. Waarom is het bezoek omstreden?Het Front National stond bekend als een extreemrechtse partij…

Visit site:

Waarom ontvangt Wilders Le Pen?

Extra geld naar filmsector

Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie. Dat schrijft minister Bussemaker van Cultuur in een brief aan de Tweede Kamer.Het geld komt beschikbaar vanwege de afspraken die zijn gemaakt tussen de regering en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de begroting. D66 had aangedrongen op extra geld voor de filmsector.Minister Bussemaker gaat de 20 miljoen besteden aan een stimuleringsmaatregel waarbij de filmmakers financieel voordeel krijgen als het productiebudget in Nederland wordt besteed. Op die manier moet worden gestimuleerd dat films weer vaker in Nederland worden opgenomen.FilmfondsVeel Nederlandse producenten draaien hun films nu in andere Europese landen omdat dat financieel aantrekkelijker is. Volgens het Nederlands Filmfonds gebeurde dat de afgelopen jaren steeds vaker. Het fonds hoopt dat de nieuwe maatregel ervoor zorgt dat Nederlandse filmmakers beter kunnen concurreren met buitenlandse collega’s, dat talent zich beter kan ontwikkelen en dat er ruimte komt voor innovatie.

View article:

Extra geld naar filmsector