Tag Archives: pechtold

Politieke reacties op dood Mandela

Fractievoorzitters in de Tweede Kamer hebben gereageerd op de dood van Mandela. ZijlstraVVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: “Met het overlijden van Nelson Mandela is een groot politicus, maar vooral een bijzonder mens heengegaan. Hij gaf Zuid-Afrika zijn vrijheid terug en was een voorbeeld van een leider in de meest pure en eerlijke vorm”.PechtoldOok D66-leider Alexander Pechtold roemt de Zuid-Afrikaanse oud-president. “Hij streed voor vrijheid en won die strijd. Hij vocht tegen de ongelijkheid van de apartheid en won dat gevecht”, zei Pechtold. “Mensen met zo’n grote betekenis zijn zeldzaam in de wereldgeschiedenis.”SamsomVoor PvdA-leider Diederik Samsom was Mandela een voorbeeld. “Ik herinner me het magische moment van zijn vrijlating uit 27 jaar gevangenschap en heb net als de rest van de wereld met grote bewondering gevolgd hoe hij na jarenlange onderdrukking, zonder rancune werkte aan de verzoening van een gespleten land.”RoemerDe fractievoorzitter van de SP linkt op Twitter naar een reactie van SP-boegbeeld Jan Marijnissen. Daarin beschrijft Marijnissen zijn bezoek aan een solidariteitsconferentie in Zuid-Afrika in 1993 waar Mandela ook aanwezig was.SlobArie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Met het overlijden van Nelson Mandela verliest Zuid-Afrika en de wereld een dienend leider. Als geen ander in de recente geschiedenis toonde hij de helende kracht van vergeving en de zegen van verzoening”.

Visit source: 

Politieke reacties op dood Mandela

D66: gesprek was verhelderend

Na ruim drie uur overleg heeft D66-leider Alexander Pechtold het Torentje verlaten. Hij noemde het een “verhelderend gesprek” met premier Rutte, vice-premier Asscher en minister van Financiën Dijsselbloem. Over de inhoud is nog niets bekend.Dijsselbloem kwam even later naar buiten, tegelijk met Asscher. Het was een goed gesprek, zei Dijsselbloem. “We hebben over een hele brede agenda gesproken. Morgen gaan we weer aan de slag.” De minister van Financiën zei ook dat er met heel veel partijen is gesproken, maar dat er met sommigen meer te bespreken is dan met anderen.Morgen verderMorgen praten ze verder met D66. Dan zijn meer financieel specialisten bij het gesprek aanwezig. Ook zijn er morgen opnieuw gesprekken met andere oppositiepartijen.Het gesprek in het Torentje begon woensdagavond rond 21.30 uur. Naast de ministers Dijsselbloem van Financiën en Asscher van Sociale Zaken was ook de financieel specialist van D66, Wouter Koolmees, aanwezig.HervormingenHet kabinet zoekt steun voor extra bezuinigingen met een omvang van 6 miljard euro. Die steun is nodig omdat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.Volgens bronnen gingen de gesprekken met D66 over de hervormingen op de arbeidsmarkt. D66 wil die sneller invoeren dan het kabinet door de geplande ingrepen in WW en ontslagrecht naar voren te halen.Woensdagmiddag kwamen de fractievoorzitters van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50Plus één voor één langs bij minister Dijsselbloem. Ze lieten na afloop weten teleurgesteld te zijn. Ze zeiden dat het kabinet nu snel met serieuze voorstellen moet komen om het Belastingplan voor volgend jaar aan te passen.

Read article here: 

D66: gesprek was verhelderend

Pechtold in Torentje voor overleg

Het kabinet praat met D66 over de begroting voor volgend jaar en de financiën in de jaren erna. Het gesprek is in het Torentje van premier Mark Rutte en begon rond 21.30 uur. Het kabinet zoekt steun voor extra bezuinigingen met een omvang van 6 miljard euro.D66-leider Alexander Pechtold spreekt met premier Rutte, vice-premier Asscher en minister van Financiën Dijsselbloem. Pechtold wordt vergezeld door de financieel specialist van zijn fractie, Wouter Koolmees. Hervormingen arbeidsmarkt Volgens bronnen gaan de gesprekken met D66 over de hervormingen op de arbeidsmarkt. D66 wil die sneller invoeren dan het kabinet. Voorafgaand aan het overleg met D66 waren PvdA-leider Samsom en VVD-fractievoorzitter Zijlstra volgens bronnen op het ministerie van Financien in gesprek met premier Rutte en minister Dijsselbloem over de mogelijkheden.Eerder vandaag kwamen de fractievoorzitters van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50Plus één voor één langs bij minister Dijsselbloem. Ze lieten na afloop weten teleurgesteld te zijn. Ze vinden dat het kabinet met serieuze voorstellen moet komen om het Belastingplan voor volgend jaar aan te passen.

View original:  

Pechtold in Torentje voor overleg

Vakbonden: weinig rek in akkoord

De vakbeweging is bereid om nog eens over het sociaal akkoord te praten, maar ziet niet veel ruimte voor aanpassingen.FNV en CNV sluiten zich aan bij minister-president Rutte en PvdA-leider Samsom, die tijdens de Algemene Beschouwingen waarschuwden dat er weinig kans is dat de vakbeweging instemt met grote veranderingen.Vooral een snellere hervorming van de WW en het ontslagrecht, zoals D66 en het CDA willen, ligt moeilijk.SymboolpolitiekCNV-voorzitter Jaap Smit spreekt van symboolpolitiek van Pechtold en Buma. Hij wijst erop dat over deze punten al 20 jaar is gepraat, en dat er goede redenen zijn om de hervormingen pas in 2016 te laten ingaan. Smit snapt niet waarom D66 en CDA hier zo’n punt van maken.Ook de FNV laat weten dat het niet waarschijnlijk is dat de vakbeweging op deze punten gaat bewegen. Zeker in crisistijd is het verstandig nog even met de hervormingen te wachten. De grootste vakcentrale vindt dat in eerste instantie nu het kabinet een probleem heeft, niet de vakbeweging.

More – 

Vakbonden: weinig rek in akkoord

Nieuwe besprekingen begroting

De coalitie gaat de komende tijd met de oppositie onderhandelen over veranderingen in de plannen van het kabinet. Maar de oppositiepartijen zijn niet erg gerust op de goede afloop. Dat werd duidelijk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Premier Rutte zei dat minister Dijsselbloem de uitnodigingen voor de gesprekken zal versturen. Alle partijen in de Kamer worden volgende week uitgenodigd. Volgens Rutte moeten de gesprekken leiden tot een “breder draagvlak voor de begroting van 2014”. In verband met die overleggen worden de zogenoemde Financiële Beschouwingen in de Kamer niet al volgende week gehouden, maar een week later. Tempo VVD-fractievoorzitter Zijlstra benadrukte dat bij de gesprekken tempo moet worden gemaakt. Hij zei dat de bal nu bij de politiek ligt. “Niemand kan aan Nederland uitleggen, dat de politiek er niet uitkomt, terwijl we er wel de schouders onder willen zetten.”PvdA-leider Samsom zei tijdens het debat dat bij de gesprekken met de oppositie voor hem belangrijk is dat de inkomensverdeling op orde is. Samsom voegde eraan toe dat ook voor hem aanpassing van het sociaal akkoord mogelijk is, “maar het mag niet worden opgeblazen”. Ook een snellere hervorming van de WW en het ontslagrecht zijn voor hem bespreekbaar. Maar net als premier Rutte benadrukte hij dat er weinig kans is dat vakbonden en werkgevers daarmee instemmen. Teleurstelling De oppositie toonde zich zeer teleurgesteld over de gang van zaken. CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SGP vinden de beloftes van het kabinet niet concreet genoeg. Ze blijven bereid met het kabinet te praten over aanpassingen, maar volgens hen blijft er veel onduidelijkheid over wat er nou precies nog kan veranderen. CDA-leider Buma typeerde Rutte in het debat als een jongleur. D66-voorman Pechtold noemde hem een relatietherapeut…

Source: 

Nieuwe besprekingen begroting

Overleg met oppositie mislukt

Het overleg tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks over de noodzakelijke extra bezuinigingen is mislukt.Beide partijen eisten investeringen in onderwijs als voorwaarde voor hun akkoord met het extra bezuinigingspakket dat nodig is om het financieringstekort niet te hoog te laten oplopen. De aanwezige kabinetsleden, onder wie minister Dijsselbloem van Financiën, waren niet tot die investeringen bereid, maakten fractieleiders Pechtold (D66) en Van Ojik (GroenLinks) na afloop van de besprekingen bekend. GroenLinks wilde ook extra geld voor milieumaatregelen.”Eisen bekend”Het kabinet heeft de steun van beide oppositiepartijen nodig voor 6 miljard euro aan nieuwe bezuinigingen omdat regeringspartijen PvdA en VVD geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Volgens Pechtold en Van Ojik ligt de bal nu bij het kabinet. “Wil men voor Prinsjesdag opnieuw met ons praten, dan zijn onze eisen in elk geval bekend.”

See the article here:

Overleg met oppositie mislukt

Samsom: lage inkomens ontzien

PvdA-leider Samsom vindt dat de rekening van de extra bezuinigingen niet bij de mensen met de laagste inkomens mag worden gelegd. Bij het Kamerdebat over de bezuigingen zei hij dat uitkeringen moeten worden ontzien.Samsom is het eens met het kabinet dat er volgend jaar 6 miljard euro extra wordt bezuinigd. De coalitie onderhandelt op dit moment over de manier waarop. Samsom noemde als mogelijkheid om opnieuw in te grijpen in de zorg. Maar volgens hem moet daarbij vooral worden gekeken naar het “systeem”. Hij denkt niet aan aanpakken van zorgpremie, pakket en eigen risico.KindregelingenDe PvdA-leider houdt er ook rekening mee dat er bezuinigd wordt op de zogeheten kindregelingen.De oppositie is zeer verdeeld over de aanpak van het kabinet. PVV en SP vinden dat het kabinet te veel bezuinigt en zijn oren te veel naar Brussel laat hangen. Zij hekelden het kabinetsbeleid in felle bewoordingen.BrusselCDA-leider Buma herhaalde dat hij geen nieuwe belastingverhogingen steunt en ook vroeg hij zich af waarom Rutte zijn beleid zo afstemt op de Europese Commissie, terwijl hij eerder zei dat Nederland “het niet voor Brussel doet”.D66-voorman Pechtold drong er nog eens op aan meer te hervormen; ChristenUnie-leider Slob waarschuwde dat het gezin niet als melkkoe mag worden gebruikt.

Original article:

Samsom: lage inkomens ontzien