Tag Archives: plasterk

Burgemeesters: grotere gemeenten

Bijna de helft van de burgemeesters vindt dat gemeenten groter moeten worden omdat ze volgend jaar veel taken van het Rijk overnemen. Dat blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad.Volgens de uitkomst is 46 procent voor grotere gemeenten omdat er anders onvoldoende ambtenaren zijn om de extra taken goed te kunnen uitvoeren. Kleine gemeenten met maximaal 25.000 inwoners hebben niet de vereiste ambtelijke kennis in huis om de steeds complexere gemeentetaken op te vangen, zoals de jeugdzorg die vanaf volgend jaar naar de gemeente wordt overgeheveld. Verschillende buurgemeenten moeten daarom nauw samenwerken om alle nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren. OpvallendDe uitkomst van de enquête is opvallend omdat veel burgemeesters zichzelf in de vingers snijden: minder gemeenten betekent ook minder burgemeesters. Volgens NRC Handelsblad zal minister Plasterk van Binnenlandse Zaken blij reageren omdat hij altijd voorvechter is geweest van grotere gemeenten. Bijna 40 procent van de burgemeesters van de kleinere gemeenten denkt dat hun gemeente niet goed in staat zal zijn om het extra werk goed te kunnen uitvoeren. Vooral VVD’ers (70 procent) delen die mening. Nieuwe taken Gemeenten moeten volgend jaar bijvoorbeeld zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen. Ze moeten mensen helpen bij het vinden van werk of zorgen dat ze een uitkering krijgen. Volgens Plasterk kunnen ze daarvoor nauw met elkaar samenwerken of fuseren.

Visit source: 

Burgemeesters: grotere gemeenten

Spekman: ‘D66 wil sociale woningbouw halveren’

PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman heeft zaterdag op het congres van zijn partij in Breda uitgehaald naar D66, een partij waarmee de sociaal-democraten landelijk samenwerken. Maar in de gemeenten verwacht Spekman weinig heil van D66.

Link to original: 

Spekman: ‘D66 wil sociale woningbouw halveren’

Plasterk betreurt uitspraak

De ministers Hennis en Plasterk zijn op 22 november op de hoogte gesteld dat 1,8 miljoen metadata die zijn onderschept hoogstwaarschijnlijk zijn verzameld door de Nationale Sigint Organisatie (NSO).Dat staat in de brief die minister Plasterk zojuist aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.Beter niet…In de brief staat verder dat de uitlatingen die Plasterk deed in Nieuwsuur dat de 1,8 miljoen metadata niet zouden zijn verzameld door de Nederlandse diensten zijn gedaan op basis van een “mogelijke verklaring in dat stadium”. Plasterk wilde het beeld weerleggen dat de Nederlandse diensten dit hebben gedaan. “Terugkijkend hierop vindt de minister dat hij deze mogelijke verklaring achterwege had moeten laten”, aldus de brief.Vorige week schreven Plasterk en Hennis aan de Kamer dat Nederland 1,8 miljoen satelliet telefoongesprekken en gegevens over surfgedrag heeft verzameld. Het gaat om dataverkeer in gebieden waarin militaire missies zijn, zoals Afghanistan.Met de metadata kan onder meer gezien worden wie met wie belt. De gegevens zijn “rechtmatig gedeeld met de Verenigde Staten”, schrijven Plasterk en Hennis in de Kamerbrief. Het gebeurt vaker dat veiligheidsdiensten informatie uitwisselen, maar de grote omvang van deze samenwerking is opvallend.Plasterk zei eerder dat het juist de Amerikaanse inlichtingendienst NSA was, die de gegevens had onderschept. Het gaat vooral om inlichtingen die zijn verzameld in het kader van terrorismebestrijding en Nederlandse militaire operaties in het buitenland.VertrouwenMorgen debatteert de Kamer over de onderschepte gegevens. Vice-premier Asscher liet vrijdag weten alle vertrouwen in een goede afloop te hebben. Hij denkt dat de ministers Plasterk en Hennis de vragen uit de Kamer goed kunnen beantwoorden en dat ze in het debat goed kunnen uitleggen hoe ze er tegenover staan.

See the original article here – 

Plasterk betreurt uitspraak

“Eigen burgers niet afgeluisterd”

Het was niet de Amerikaanse afluisterdienst NSA die in Nederland gegevens van telefoongesprekken verzamelde, liet minister Plasterk van Binnenlandse Zaken deze week weten. Het blijkt het werk te zijn van de AIVD en de MIVD. Maar wat voor gegevens hebben de Nederlandse inlichtingendiensten nu eigenlijk onderschept en hoe deden ze dat? Eind 2012 en begin 2013 zouden de AIVD en de MIVD gegevens van 1,8 miljoen satelliettelefoongesprekken en surfgedrag hebben verzameld. Volgens minister Plasterk en minister Hennis van Defensie gaat het vooral om inlichtingen in het kader van terrorismebestrijding en dataverkeer in gebieden met Nederlandse militaire missies, zoals Afghanistan. Metadata waarmee gezien kan worden wie met wie belt.Grote OrenHet satellietverkeer wordt in kaart gebracht via enorme schotelantennes in het Friese Burum, de Grutte Earen genoemd, oftewel Grote Oren. De focus ligt op telefoongesprekken uit het Midden-Oosten: telefoontjes van de vechtende partijen in Syrië en Irak en de Taliban in Afghanistan. De gegevens zijn vervolgens gedeeld met de NSA, de Amerikaanse afluisterdienst. Het delen van gegevens is een afspraak tussen verschillende landen en is dus niet illegaal. PatronenMinister Hennis heeft benadrukt dat er geen telefoonverkeer tussen Nederlanders is afgeluisterd, zoals werd gedacht. “In het afluisteren van de eigen burgers zijn we niet geïnteresseerd”, zei ze. “Door te beschikken over de juiste inlichtingen willen we de risico’s voor militairen zo klein mogelijk maken.” Zo kan het dus zijn dat het contact tussen twee mensen van de Taliban in de gaten wordt gehouden. Volgens Hennis is niet de inhoud van die telefoongesprekken of berichten van belang, maar worden patronen in kaart gebracht. Er wordt bekeken wie met wie contact heeft op welk moment, waar en hoe vaak.

See the original post: 

“Eigen burgers niet afgeluisterd”

“AIVD hackt onterecht internetfora”

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hackt de servers van internetfora en verzamelt zo de gegevens van alle gebruikers op die fora. Dat meldt de NRC. Deskundigen zeggen in de krant dat de inlichtingendienst hiermee te ver gaat. VVD, PvdA, SP, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks willen opheldering van minister Plasterk, schrijft de krant. OngerichtDe activiteiten van de AIVD worden beschreven in een geheim document van de NSA dat klokkenluider Edward Snowden naar buiten heeft gebracht. De meeste mensen van wie de dienst op deze manier gegevens verzamelt, zijn personen van wie niet is vastgesteld dat ze een bedreiging vormen. Deskundigen zeggen dat het ongericht onderzoek doen in strijd is met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. SurveillancestaatHet ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt dat tegen in de NRC. Internetfora zijn een belangrijk podium voor extremisten naar wie de AIVD onderzoek doet. Maar hoogleraar informatierecht Nico van Eijk zegt in de krant: “Ze trekken een sleepnet door internetfora en nemen de data van willekeurige personen mee. Dit leidt tot een surveillancestaat.” Een andere hoogleraar zegt dat de AIVD een pijler onder de rechtsstaat wegzaagt met deze “ongelooflijke privacyinbreuk”.AnalyseUit het geheime document van de NSA blijkt dat de AIVD de verkregen informatie van de internetfora gebruikt om mogelijke “targets” te identificeren. De Nederlandse inlichtingendienst onderzoekt de mogelijkheden om gegevens van sociale media aan die informatie te koppelen. Ook zoekt de dienst naar een manier hoe de data het best geanalyseerd kunnen worden.

This article:  

“AIVD hackt onterecht internetfora”