Tag Archives: samenwerking

“Internationale missie Oekraïne”

De Verenigde Staten hebben in de VN-Veiligheidsraad voorgesteld om een internationale missie naar Oekraïne te sturen. Die moet zorgen voor deëscalatie en zoeken naar een oplossing voor de crisis in het land. De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power heeft gezegd dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wellicht een rol kan spelen. De OVSE heeft volgens Power deskundigen die als betrouwbaar en onafhankelijk worden gezien. NederlanderVan de missie zou ook VN-gezant Robert Serry deel uit moeten maken. Serry was ooit de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne.Volgens de Britse VN-ambassadeur heeft de voorgestelde internationale missie geen volmacht van de Veiligheidsraad nodig. Rusland is een van de vijf permanente leden van de raad en kan voorstellen vetoën. “Opgedrongen bemiddeling”De Russische VN-ambassadeur heeft gezegd dat zijn land tegen “opgedrongen bemiddeling” is. Volgens hem heeft Rusland net zoveel belang bij een stabiel Oekraïne als andere landen. De Veiligheidsraad kwam gisteravond achter gesloten deuren bijeen om over de toenemende spanning op de Krim te overleggen.

Link to original – 

“Internationale missie Oekraïne”

Spekman haalt uit naar VVD en D66

Op het congres van de PvdA in Breda heeft partijvoorzitter Spekman harde kritiek geuit op het lokale beleid van de VVD en D66. Die partijen creëren een tweedeling in gemeenten, zei Spekman. Die tweedeling ontstaat onder meer door bezuinigingen op het armoedebeleid, zei Spekman. Hij wees er ook op dat VVD en D66 het aantal sociale huurwoningen willen halveren.Volgens de PvdA-voorzitter gaat het erom “solidariteit in stand te houden” en moet de PvdA er zijn voor de hele samenleving en niet alleen voor een deel. SamenwerkingIn de landelijke politiek werken de PvdA en de VVD samen in één coalitie. D66 heeft het afgelopen jaar, samen met andere oppositiepartijen, met een aantal akkoorden het kabinet gesteund. Spekman vindt het niet vreemd dat hij het zo grondig oneens blijkt te zijn met de lokale afdelingen van VVD en D66. De landelijke politiek is een andere kwestie, zei hij. “Nu gaat het om de krachtsverhoudingen lokaal.”D66 noemt de kritiek van Spekman ongeloofwaardig. Volgens de partij speelt de PvdA paniekvoetbal omdat ze afstevent op verkiezingsnederlagen in enkele grote steden.EconomieSpekman zei in Breda verder dat de economie weer aantrekt. Wel vindt hij dat er niet alleen meer werk maar ook beter werk moet komen en dat er een einde moet komen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het congres is ook morgen nog. Dan spreken onder anderen vice-premier Asscher en Tweede Kamerfractieleider Samsom.

See the original article here:  

Spekman haalt uit naar VVD en D66