Tag Archives: sociale

60 miljoen voor Groningen

De chemische industrie en de werkgelegenheid in de provincie Groningen krijgen een impuls. Het Rijk en de provincie stellen samen 40 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de chemische industrie. Daarnaast komt er nog 20 miljoen euro voor verbetering van de arbeidsmarkt . Dat hebben minister Asscher van Sociale Zaken en minister Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt.Het geld is onder meer bedoeld om de infrastructuur voor gebruik van stroom, gas en water bij chemische bedrijven aan elkaar te koppelen. Dat maakt het voor buitenlandse bedrijven interessanter om in de chemische industrie te investeren.Niet voor AldelHet geld is niet bedoeld voor aluminiumsmelter Aldel. “Aldel is failliet inmiddels, de curatoren zijn bezig met de afwikkeling.”zegt minister Kamp. “We willen graag het werk van mensen in Groningen behouden en als het even kan versterken. We denken dat het plan 500 tot 900 extra arbeidsplaatsen kan opleveren.”

Visit link:

60 miljoen voor Groningen

Migratie-alarm verbaast Wientjes

Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernhard Wientjes is verbaasd over het alarm van minister Asscher rond arbeidsmigratie binnen de EU. “Hij is betrokken geweest bij het sluiten van een sociaal akkoord waar heel intensief over dit probleem gesproken is, ook over schijnconstructies bijvoorbeeld. In het sociaal akkoord is het allemaal exact geregeld”, zei hij in TROS Kamerbreed.Volgens minister Asscher van Sociale Zaken heeft de migratie van Oost- naar West-Europa een ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in het westen. Die zien dat nieuwkomers voor veel minder salaris hun banen overnemen.Ingezonden briefIn een ingezonden brief in de Volkskrant en de Britse krant The Independent pleit hij voor nieuwe regels voor vrij verkeer binnen de Europese Unie. Daarnaast zegt hij dat er onvoldoende urgentie aan wordt gegeven binnen de EU.Wientjes vindt het goed dat Asscher zijn collega’s in het buitenland “een lesje wil leren”, maar hij moet het eerst in Nederland goed regelen. “Laat het sociaal akkoord zo snel mogelijk door de Kamer heen gaan, dan zijn de problemen die Asscher beschrijft geregeld.”Asscher kondigt ‘Code Oranje’ af voor de arbeidsmarkt. “De verdringing vergiftigt de sfeer en wakkert vreemdelingenhaat aan”, aldus de minister.

Original article: 

Migratie-alarm verbaast Wientjes

Bezetters Sensire beëindigen actie

De actie van een kleine honderd bezetters van het hoofdkantoor van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire is rond middernacht beëindigd. Ze waren van plan in de hal van het kantoor in Varsseveld te blijven slapen.Ook wilden ze nog het gesprek aangaan met de directie, maar die bleek het pand inmiddels verlaten te hebben.AsscherAbvakbo FNV zegt dat dit weekend een gesprek staat gepland met minister Asscher van Sociale Zaken over een oplossing voor de problemen die spelen bij Sensire. De medewerkers zien het gesprek met de minister met vertrouwen tegemoet en hebben daarom de actie beëindigd. De volgende actie staat al wel gepland. Als er niks gebeurt gaan de medewerkers volgende week naar de verantwoordelijke wethouder.OntslagDe groep bezette in de middag het kantoor uit protest tegen het aangekondigde ontslag van alle thuishulpen van de organisatie.In mei besloot de raad van bestuur van Sensire om met ingang van 1 januari volgend jaar alle 800 vaste medewerkers en 300 tijdelijke thuishulpen te ontslaan. Reden is de onzekerheid over de vraag naar thuishulp in het nieuwe jaar. Gemeenten kunnen vanwege nieuwe dreigende bezuinigingen nog geen contracten afsluiten met zorgorganisaties.ActieAbvakabo FNV zegt dat Sensire met het massaontslag “al enorm vroeg voorsorteert op de plannen van het kabinet”. De bond wil dat het bedrijf de ontslagprocedure opschort in afwachting van gemeentelijke besluiten over de thuiszorg.Een woordvoerder van Sensire zegt dat het bedrijf begrip heeft voor de actie. Er is vanmiddag gesproken met de bezetters, al was dat moeilijk omdat ze erdoorheen joelden en zongen. Toezeggingen zijn niet gedaan. Het bedrijf heeft de boze medewerkers uitgelegd dat het besluit is genomen omwille van de continuïteit van Sensire, zegt de woordvoerder.

Continued: 

Bezetters Sensire beëindigen actie