Tag Archives: staatssecretaris

Extraatje voor mensen in bijstand

Mensen met een bijstandsuitkering krijgen dit jaar eenmalig een extraatje. Das was al aangekondigd op Prinsjesdag, maar nu is ook vastgesteld hoe hoog de bedragen zijn.Een echtpaar krijgt eenmalig 100 euro, een alleenstaande ouder 90 euro en een alleenstaande 70 euro. Het extraatje is verder voor meerderjarigen die maximaal 110 procent van het sociaal minimum verdienen. Ook hebben kleine zelfstandigen recht op een toeslag. De gemeenten moeten de betaling regelen.Staatssecretaris Klijnsma en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn het eens over deze eenmalige uitkering waarvoor dit jaar in totaal 70 miljoen euro beschikbaar is. Het wetsvoorstel van Klijnsma gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Original source:

Extraatje voor mensen in bijstand

Opstelten: Teeven deed niets fout

Minister Opstelten van Justitie vindt dat staatssecretaris Teeven niets fout heeft gedaan, toen hij in 2000 een witwasdeal sloot met een drugscrimineel. Teeven hoeft zich volgens de minister dan ook geen zorgen te maken over zijn politieke lot.Gisteren meldde Nieuwsuur dat Teeven als officier van justitie een deal sloot met drugscrimineel Cees H. waarmee meer dan vijf miljoen gulden werd witgewassen. Gisteren liet Teeven al weten zich geen zorgen te maken.”Goede procedure”Omdat alles volgens de toen geldende regels is gebeurd, hoeft Teeven zich volgens Opstelten geen zorgen te maken. “Fred Teeven valt niets te verwijten, het gezag van toen heeft zijn optreden goedgekeurd.”De deal werd achteraf voorgelegd aan het College van procureurs-generaal en daardoor goedgekeurd. “Dat is een normale, goede procedure voor die tijd.”De Belastingdienst werd niet geïnformeerd over de deal. Daarover wil Opstelten zich niet uitspreken. “Ik ga nu niet over het akkoord zelf spreken.”

View article:  

Opstelten: Teeven deed niets fout

Teeven laconiek over Slob

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is niet onder de indruk van de uitspraken van ChristenUnie-leider Arie Slob. In het het tv-programma Eén op Eén dreigde Slob gisteren de steun van zijn partij aan verschillende kabinetsplannen op te zeggen als illegaliteit strafbaar wordt. “Ik vind er niks van, ik heb er kennis van genomen. Er is geen sprake van uitstel van het wetsvoorstel”, aldus Teeven. Het wetsvoorstel is al ingediend maar nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Het wachten is nog op onder meer een evaluatie door de Europese Commissie van de Europese terugkeerrichtlijn.Zoet en zuurSlob ergerde zich met name aan een uitspraak die Teeven begin deze maand deed. Hij zei toen dat na het “zuur” van het kinderpardon het “zoet” komt van het strafbaar maken van illegaliteit. Teeven is verbaasd dat Slob hier nu boos over is. “Het is een vertraagde boosheid van de ChristenUnie. Er loopt altijd wat op in verkiezingstijd, ik neem het waar.” ZijlstraTeeven verwijst verder naar de reactie van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Die zei gisteravond dat hij ervan uitgaat dat de ChristenUnie de gemaakte afspraken nakomt

Original post: 

Teeven laconiek over Slob

Maatschappelijke stage vrijwillig

De maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht. De regeringspartijen VVD en PvdA spraken dat al af in het regeerakkoord. Nu is er ook in de Tweede Kamer een ruime meerderheid voor. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs benadrukte in de Tweede Kamer dat het verplichte karakter van de maatschappelijke stage vervalt. Maar scholen die dat willen, kunnen ermee doorgaan. Het afschaffen van de verplichte stages levert op termijn 75 miljoen euro op. 30 uur werkSinds 2011 moeten middelbare scholieren minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen tijdens hun stage. In de Tweede Kamer zijn het CDA, de ChristenUnie en de SP tegen het afschaffen van de verplichte stage. Ongeveer de helft van de scholen die nu een programma hebben voor maatschappelijke stages, zegt erover te denken door te gaan met de stages, op vrijwillige basis.

Continue reading – 

Maatschappelijke stage vrijwillig

Zorgakkoord kabinet en gemeenten

Het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord bereikt over het overhevelen van langdurige zorgtaken naar de gemeenten. De gemeenten krijgen in 2015 200 miljoen euro extra om overgangsproblemen op te vangen, en vanaf 2016 elk jaar 200 miljoen.OntevredenEerder dreigden gemeenten niet meer mee te werken aan de decentralisatie van de langdurige zorg van het Rijk naar gemeenten, omdat ze ontevreden waren over de voorwaarden. Van Rijn had tegen de afspraken in besloten het budget persoonlijke verzorging niet onder te brengen bij gemeenten, maar bij zorgverzekeraars. Zij eisten dat die beslissing zou worden teruggedraaid.Er is nu afgesproken dat gemeenten 5 procent van het totale budget voor persoonlijke verzorging krijgen. Het gaat dan om ongeveer 125 miljoen euro in 2015.WijkverpleegsterBelangrijk onderdeel van het akkoord is de terugkeer van de wijkverpleegster. Staatssecretaris Van Rijn sprak vrijdag van een “wijkzuster in een nieuwe jas, maar dan zonder stopwatch”. De geplande bezuiniging van 40 procent op de huishoudelijke hulp is niet van de baan. Dat blijft voor veel gemeenten een probleem, omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Volgens de VNG is er “een maximaal haalbaar pakket aan afspraken” gemaakt.

Taken from:

Zorgakkoord kabinet en gemeenten

Oppositie kritisch over mediawet

Aan de vooravond van de demonstratie tegen de extra bezuinigingen van 100 miljoen op de publieke omroep in Den Haag, heeft de Tweede Kamer zich kritisch getoond over dit wetsvoorstel. Van de oppositie lijkt alleen de PVV voorstander te zijn van de extra bezuinigingen.PvdA-woordvoerder Van Dam heeft in het verleden meermaals gezegd niet aangewezen te willen zijn op alleen de PVV om in de Eerste Kamer een meerderheid voor deze bezuinigingen te krijgen.PVV’er Bosma wilde dan ook weten of Van Dam blij zou zijn als zijn partij voor het wetsvoorstel zou stemmen in de Eerste Kamer of dat hij de PVV zo vreselijk vindt dat hij dat niet zou zijn. “Het maakt mij niet uit hoe de PVV stemt als ze maar niet tot afspraken wil komen met mijn fractie”, zei Van Dam. De woordvoerders van SP, CDA en D66 herinnerden Van Dam ook aan zijn eerdere uitspraken.Meer reclame Coalitiepartij VVD toonde zich in het debat voorstander van meer reclame op de publieke omroep. Volgens woordvoerder Huizing kan daarmee een groot deel van de bezuinigingen worden opgevangen. “De omroep mag volgens de wet 10 procent van de tijd inzetten voor reclame. Nu ligt dat op 6 procent”, aldus Huizing.Gisteren stuurde staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief naar de Tweede Kamer waarin ook hij wees op mogelijk extra inkomsten voor de publieke omroep via meer reclame. PvdA-woordvoerder Van Dam toonde zich niet zo enthousiast over meer reclame.Huizing kwam in het debat onder vuur te liggen van de oppositie vanwege zijn oproep om de spotjes van de publieke omroep, waarin werd geprotesteerd tegen de bezuinigingen, te verbieden. Hij herhaalde dat hij de spotjes “misleiding op kosten van de belastingbetaler” vindt.Noord-Koreaanse praktijken Van Dijk van de SP zei dat hij het tegen vond vallen dat de VVD zo tegen de vrijheid van meningsuiting is en had het over “Noordkoreaanse praktijken.”Verhoeven van D66 zei bezorgd te zijn over het protest van de VVD tegen de spotjes. “U had het over schaamteloos en propaganda. Als de politiek de inhoud zou bepalen en dicteren van de programma’s in Hilversum, dat zou pas schaamteloos zijn”, voegde hij Huizing toe.Het debat over de mediawet wordt donderdag voortgezet. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal dan ook reageren.

View the original here: 

Oppositie kritisch over mediawet

Brandbrief om persoonlijke zorg

Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den BrinkDe wethouders in de regio Gooi en Vechtstreek willen niet dat de persoonlijke verzorging van hulpbehoevenden door zorgverzekeraars wordt geregeld. Ze sturen daarover vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer.De gemeenten willen die verzorging zelf regelen omdat het goedkoper is en versnippering van zorg voorkomt. Het gaat onder meer om hulp bij het wassen, haren kammen en het aantrekken van steunkousen.Lobby Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg aan huis. Staatssecretaris Van Rijn was tot nu toe van plan om verzorging en huishoudelijke hulp bij gemeenten onder te brengen, en verpleging bij zorgverzekeraars. Daarmee waren de gemeenten tevreden.Maar onlangs is een lobby gestart om ook de verzorging onder te brengen bij zorgverzekeraars omdat verpleging en verzorging nauw met elkaar verbonden zijn. En Van Rijn lijkt daar wel voor te voelen.Onlogisch De gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek komen nu in het geweer. Uit onderzoek in hun regio blijkt dat maar 15 procent van de huidige AWBZ-cliënten zowel verzorging als verpleging krijgen. Van de huidige AWBZ-ers heeft 65 procent daarentegen ook huishoudelijke hulp.Op grond van die cijfers is een combinatie van verzorging en verpleging bij de zorgverzekeraars dus onlogisch. En duur. Want als de verzorging gedaan wordt door verpleegkundigen wordt de zorg duurder. Verpleegkundigen kosten anderhalf keer zoveel als verzorgenden.Vernippering De zorgkosten lopen dan voor iedereen op, omdat de verzekeraars al hebben laten weten dat de premie voor de basisverzekering zal stijgen als er meer zorg vergoed moet worden uit de Zorgverzekeringswet.

Link to article:  

Brandbrief om persoonlijke zorg

90 incidenten homo’s in azc’s

Er zijn vorig jaar ongeveer negentig incidenten geweest met homo’s in asielzoekerscentra. Dat schrijft staatssecretaris Teeven in een brief aan de Tweede Kamer. Er waren klachten over pesten, discriminatie en mishandeling.”Een volledig en in alle situaties voorkomen van incidenten kan niet gegarandeerd worden, niet in de maatschappij in het algemeen en ook niet in opvangcentra”, aldus Teeven (.pdf).Aparte afdelingen Hij schrijft ook dat het ministerie extra aandacht besteedt aan homo’s in de opvang. Op basis van de aanbevelingen van onderzoeksbureau Deloitte (.pdf) naar de situatie van kwetsbare groepen in de opvang, is vorig jaar in overleg met homobelangenorganisatie COC een plan van aanpak opgesteld.Volgens het COC zijn de belangrijkste aanbevelingen niet overgenomen. De organisatie pleit opnieuw voor aparte afdelingen waar homo’s en transseksuelen die dat willen bescherming kunnen krijgen. Het COC wil verder dat in elk asielzoekerscentrum een vertrouwenspersoon aanwezig is.

Link to original:

90 incidenten homo’s in azc’s