Tag Archives: vno

Hans de Boer voorzitter VNO-NCW

Hans de Boer (59) wordt op 1 juli voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij volgt Bernard Wientjes op, die met pensioen gaat. Het bestuur van VNO-NCW neemt morgen formeel een besluit over de voordracht.Hans de Boer is ondernemer. Hij was van 1998 tot 2003 voorzitter van MKB-Nederland, de branche-organisatie van werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Daarna was hij onder meer voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, die in het leven werd geroepen om de problemen van jongeren op de arbeidsmarkt aan te pakken.Bernard Wientjes (70) is sinds 2005 voorzitter van VNO-NCW. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste Nederlanders.

Continued – 

Hans de Boer voorzitter VNO-NCW

PvdA: akkoord blijft fundament

De PvdA gaat ervan uit dat het sociaal akkoord het fundament blijft voor hervormingen. VVD-fractievoorzitter Zijlstra zette vanochtend de deur op een kier om het akkoord aan te passen. Zijlstra sluit aanpassing niet uit als dat nodig is om steun van de oppositie te krijgen voor hervormingen.PvdA-leider Samsom zegt in een reactie “ervan overtuigd te zijn dat het sociaal akkoord het stevige fundament blijft waarmee ook in de politiek breed draagvlak kan worden gevonden voor verbetering van ontslagrecht, WW en werkgelegenheid”.Kamer aan zet Partijvoorzitter Spekman kan zich niet voorstellen dat het akkoord wordt gebroken. Hij noemde het belangrijk voor de rust in het land dat het in stand blijft. Ook vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW zien niets in aanpassing van het akkoord. De FNV zegt over de uitspraken van Zijlstra: “Het akkoord staat, en daarmee punt uit.” De vakcentrale voegt eraan toe dat nu de Kamer aan zet is. VNO-NCW noemt de opmerkingen van de VVD-fractievoorzitter onverstandig. Een woordvoerder van de werkgevers zegt dat de chaos al groot genoeg is.

Continue reading: 

PvdA: akkoord blijft fundament

Migratie-alarm verbaast Wientjes

Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernhard Wientjes is verbaasd over het alarm van minister Asscher rond arbeidsmigratie binnen de EU. “Hij is betrokken geweest bij het sluiten van een sociaal akkoord waar heel intensief over dit probleem gesproken is, ook over schijnconstructies bijvoorbeeld. In het sociaal akkoord is het allemaal exact geregeld”, zei hij in TROS Kamerbreed.Volgens minister Asscher van Sociale Zaken heeft de migratie van Oost- naar West-Europa een ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in het westen. Die zien dat nieuwkomers voor veel minder salaris hun banen overnemen.Ingezonden briefIn een ingezonden brief in de Volkskrant en de Britse krant The Independent pleit hij voor nieuwe regels voor vrij verkeer binnen de Europese Unie. Daarnaast zegt hij dat er onvoldoende urgentie aan wordt gegeven binnen de EU.Wientjes vindt het goed dat Asscher zijn collega’s in het buitenland “een lesje wil leren”, maar hij moet het eerst in Nederland goed regelen. “Laat het sociaal akkoord zo snel mogelijk door de Kamer heen gaan, dan zijn de problemen die Asscher beschrijft geregeld.”Asscher kondigt ‘Code Oranje’ af voor de arbeidsmarkt. “De verdringing vergiftigt de sfeer en wakkert vreemdelingenhaat aan”, aldus de minister.

Original article: 

Migratie-alarm verbaast Wientjes