Category Archives: Vacatures

Welke rechten heb ik als ik ontslagen wordt en een vast contract heb?

ontslag vast contractIn de moeilijke tijden waarin wij nu leven kan het u overkomen dat er een ontslag wordt aangezegd omdat het bedrijf een andere koers gaat varen. Bedrijven moeten wel een goede reden hebben om zo maar iemand te ontslaan, dat kunnen economische redenen zijn, niet goed functioneren, het verval van een functie of bijvoorbeeld diefstal. Via een vaststellingsovereenkomst kan een werkgever je ook ontslaan maar dan moeten beide partijen deze overeenkomst ondertekenen.

Het ondertekenen van deze overeenkomst is geen plicht en dan zal de werkgever de ontslagvergunning op een andere manier moeten verkrijgen.

Ontslag met vaststellingsovereenkomst

Indien men als werknemer een ontslag gepresenteerd krijgt via de vaststellingsovereenkomst, dan zal deze er altijd voor moeten zorgen dat u niet verwijtbaar bent aan het ontslag. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden gebeurd het ontslag in onderling overleg en kan de reden voor ontslag economische of organisatorische grond zijn . Tevens kan dan met de werkgever onderhandelt worden over een eventuele ontslagvergoeding en de opzegtermijn. De schriftelijke vaststellingsovereenkomst is sinds 1 juli 2015 verplicht en u als werknemer heeft 14 dagen bedenktijd om af te zien van de overeenkomst. Bent u het er niet mee eens dan moet u binnen veertien dagen schriftelijk kenbaar maken dat u afziet van de overeenkomst.

Vertrekken met opties

Vaak weten werknemers niet wat zij met zo’n overeenkomst moeten doen maar u kunt altijd hulp zoeken bij bijvoorbeeld het juridisch loket of een jurist, deze voorzien u graag van adviezen en zinvolle tips. Ook belangrijk om te weten is dat als de werkgever het initiatief neemt tot ontslag dan heeft u automatisch recht op een WW uitkering, mits u natuurlijk aan de regels van het UWV voldoet. Indien u te kampen heeft met ziekte als u te maken krijgt met deze overeenkomst is het verstandig niet akkoord te gaan. U heeft dan recht op loondoorbetaling en als u langer ziek bent dan zal er een UWV traject volgen.

Afspraken bij ontslag

Belangrijk voor beide partijen is dat alle afspraken duidelijk worden vermeld, na het teken van deze overeenkomst is er geen weg meer terug. De reden van het ontslag moet zijn vermeld, de datum einde contract, de vergoeding, opnemen of uitbetalen resterende vakantiedagen en de werkgever kan ook een positief getuigschrift meegeven. De werkgever zal ook rekening moeten houden met de opzegtermijn aan de hand van de gewerkte dienstjaren, mits dat u en de werkgever samen besluiten het contract direct te beëindigen.

Praktijkadvies ontslagprocedure

Beide partijen moeten in de vaststellingsovereenkomst de einddatum van de arbeidsovereenkomst vermelden, de ontslagvergoeding, eindafrekening, eventueel geheimhoudingsplicht er in vermelden, referenties of een getuigschrift of werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspraken dat er na ondertekening niets meer van elkaar te claimen valt. U als werkgever kan ook de juridische kosten in deze vaststellingsovereenkomst opnemen. Vaak komt het voor dat nu het ondertekenen er wrijving ontstaat of onduidelijkheid wat weer tot conflicten leidt tussen u als werkgever en werknemer. De kantonrechter kan dan onderzoeken wat er is afgesproken en de rechter zal dan via de Haviltex-norm bepalen wat er redelijkerwijs van het ontbindingscontract verwacht mag worden.

Wat is Accountancy?

Accountancy-jobDe opleiding Accountancy is erg breed en leert je alles over bedrijfseconomie, boekhouding, automatisering en nog veel meer. De opleiding leidt je eigenlijk op tot adviseur. Je moet goed kunnen leren om deze opleiding te volgen want het is namelijk op HBO niveau. Met dit bachelor diploma kun je veel beroepen gaan uitoefenen. Denk daar bij aan Assistent-Accountant, Accountant-administratieconsulent, Registeraccountant, Belastingadviseur, Organisatieadviseur en Controller.

Over het algemeen duren de HBO-varianten van Accountancy vier jaar. Je kunt ervoor kiezen om een deeltijdstudie te volgen of fulltime wilt gaan studeren. Het voordeel van een deeltijdstudie is dat je naast het leren ook de kennis mee krijgt van ervaren collega’s die je de fijne kneepjes van het vak kunnen leren.

Assistent-Accountant

Wil je liever op MBO beginnen? Geen probleem, want met de opleiding Assistent accountant/bedrijfsadministrateur niveau 4 kun je eenvoudig doorstromen op het HBO niveau. De opleiding duurt 3 jaar en het is een fulltime studie. Je leert de kerntaken van het beroep en legt een goede basis voor een mogelijk doorstroom naar het HBO. Je leert hoe je moet omgaan met debiteuren- en crediteurenadministratie, rekeningen en aanmaningen verstuurt en hoe je alle financiële gegevens in de boekhouding moet invoeren.

Assistent-Accountant is vaak een startersfunctie nadat je je diploma hebt gehaald zowel voor MBO als voor HBO. Dit is ook erg logisch omdat het in de praktijk er altijd anders aan toe gaat als in de theorie. Het voordeel van deze starterfunctie is dat je nog weinig eigen verantwoording hebt en je zodoende veel ervaring op kunt doen.

Doorgroei mogelijkheden

Als je door wilt groeien als accountant kun je twee kanten op: AA-accountant of registeraccountant. Je kunt als AA voornamelijk ondernemers helpen die een klein- of middenbedrijf hebben. Als registeraccountant richt je je meer op de grotere organisaties. Ben je iemand die graag zelfstandig wilt werken dan moeten je een deeltijd masteropleiding volgen die een duurtijd heeft van 3 jaar. Voor meer informatie kunt u altijd op internet kijken of een desbetreffende college om meer informatie vragen.

Bron: profilink.nl

Vacatures Beveiliging Schiphol

Beveiliging

Werken in de beveiliging kan in verschillende vormen. Je kunt voor een adviserende functie kiezen, zoals een beveiligingsadviseur of een projectleider beveiliging. Indien je voorkeur uitgaat naar meer uitvoerende functies, dan kun je denken aan objectbeveiliger, monteur beveiliger of servicetechnicus beveiliging.

Laatste nieuws

Fiscus slaat munt uit beveiliging Verdonk – De Telegraaf

Senior adviseur beveiliging
Technicus beveiligingen
Beveiliging
Monteur beveiliging
Servicetechnicus brand en beveiliging
Servicemonteur/ technicus beveiliging
Servicetechnicus gebouwgebonden beveiliging installatie…
Meer vacatures?    Zoek vacatures

Persoonsbeveiliger
Beveiliger
Evenementenbeveiliger
Luchthavenbeveiliger
Beveiliger met mountainbike
Museumbeveiliger
Beveiliger te paard
Meer opleidingen?