Veel klachten over huurverhoging

Bij het meldpunt van de Nederlandse Woonbond zijn 2500 klachten binnengekomen over huurverhoging die op 1 juli ingaat. Op 1 juli wordt de hoogte van de huur afhankelijk van het inkomen. Op deze manier wil het kabinet het scheefwonen tegengaan. Het meldpunt, waar mensen terecht kunnen met de problemen die ze ondervinden met de huurverhoging, werd in april geopend. Volgens directeur Paping van de Woonbond komt uit de klachten naar voren dat er te weinig rekening wordt gehouden met de individuele situatie van huurders. De regelgeving is te gehaast doorgevoerd, aldus Paping.Uit de meldingen blijkt onder meer dat werklozen, gepensioneerden en chronisch zieken zwaar worden getroffen. Ook beschikt de belastingdienst niet over alle of over verkeerde inkomensgegeven. De gegevens zijn in sommige gevallen verouderd en het is voor mensen moeilijk om bezwaar te maken, zegt de woonbond.Verder vinden huurders het niet prettig dat hun inkomensgegevens bij de verhuurder terechtkomen. Verhuurders zouden ook niet altijd zorgvuldig omgaan met de gegevens. In sommige gevallen worden ze zelfs uitgewisseld met derden.Naar aanleiding van de klachten is er een rapport samengesteld. Dat wordt aangeboden aan minister Blok voor Wonen.

Taken from:

Veel klachten over huurverhoging