VNG op ramkoers over zorgbesluit

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schort de medewerking aan het kabinet over de decentralisatie van de zorg op. Aanleiding is de beslissing van staatssecretaris Van Rijn om de persoonlijke verzorging uit te laten voeren door de zorgverzekeraars.Onder persoonlijke verzorging valt bijvoorbeeld hulp bij het douchen en aankleden en andere niet-medische verzorging. Het Rijk betaalt er 3,5 miljard euro voor. Brandbrief VNG-directeur Kriens zei in Nieuwsuur dat de persoonlijke verzorging onder de gemeenten moet vallen, omdat die nu al allerlei andere zorgtaken uitvoeren, zoals aangepast vervoer, woningaanpassingen en de begeleiding van mantelzorgers. Kriens wijst er ook op dat de voorbereidingen voor de nieuwe zorgtaken al ver gevorderd zijn. De gemeenten nemen nu de tijd om zich te beraden op de “majeure verandering” die de staatssecretaris heeft aangekondigd. Op 29 november legt de VNG het besluit om niet langer mee te werken voor aan de leden. Die moeten beslissen “of en hoe het nu verder moet met de decentralisatie van zorgtaken.” De VNG is een belangrijke overlegpartner van het kabinet. In theorie kan de staatssecretaris een beslissing doordrukken, maar in de praktijk kunnen de gemeentes de uitvoering tegenwerken.Advieskosten De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie is juist blij met het besluit van Van Rijn. Volgens de NPCF is het efficiënter om de verzorging en verpleging naar de zorgverzekeraars over te hevelen. Voorzitter Wind stelt dat er veel geld zou zijn gegaan naar advieskosten en andere overhead, in plaats van naar de zorg.In Nieuwsuur was ook aandacht voor dit onderwerp, met in de studio VNG-directeur Jantine Kriens.

Jump to original¬†–¬†

VNG op ramkoers over zorgbesluit