Vrijspraak imam in blasfemiezaak

Een Pakistaanse rechter heeft de moslimgeestelijke die terechtstond in een geruchtmakende blasfemiezaak vrijgesproken. De imam werd ervan verdacht dat hij beschadigde bladzijden uit de Koran in de tas van een christelijk meisje had gestopt.Het 14-jarige verstandelijk gehandicapte meisje werd in augustus 2012 aangehouden omdat ze Koranpagina’s zou hebben verbrand. Hierop staat in Pakistan levenslang of de doodstraf. De zaak wekte grote opschudding in binnen- en buitenland.Te weinig bewijsKorte tijd later hield de politie een imam aan die in de buurt van het meisje woonde. Getuigen verklaarden dat de geestelijke zelf de pagina’s had verbrand, ze in de tas van het meisje had gedaan en daarna de politie had gewaarschuwd. Hij zou op die manier de christenen in een kwaad daglicht willen stellen.De getuigen trokken hun verklaringen later in. De rechter concludeerde vandaag dat er te weinig bewijs is om de imam te veroordelen.Het meisje is vanwege de vele bedreigingen aan haar adres met haar familie uitgeweken naar Canada.

Link to original¬†–¬†

Vrijspraak imam in blasfemiezaak